Online: Praca pedagoga i psychologa w oświacie – stan aktualny i zmiany od 1 września 2022

31-08-2022 ONLINE 09:15 - 13:00

Korzyści

Opis

Program szkolenia

 • Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje.
 • Zatrudnianie specjalistów: kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakresy obowiązków, ocena pracy – WAŻNE ZMIANY W NOWYM ROKU SZKOLNYM
 • Aktualne zadania pedagoga i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego oraz W PROJEKTOWANYCH ZMIANACH.
 • Diagnoza jako podstawa planowania pracy specjalisty.
 • CO WIEMY O DIAGNOZIE FUNKCJONALNEJ JAKO NOWYM ZADANIU SZKOLNYCH SPECJALISTÓW.
 • Procedury udzielania pomocy w przedszkolu, szkole, placówce – zadania i rola specjalistów.
 • Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego a zadania pedagoga i psychologa; realizacja rekomendowanych programów.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami i podmiotami – planowanie, organizowanie, dokumentowanie.
 • CO OD NOWEGO ROKU ZAMIAST PORADNI CZYLI O SPECJALISTYCZNYCH CENTRACH WSPIERANIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ I CENTRACHCH DZIECKA i RODZINY.
 • Współpraca z rodzicami – strategie edukacyjne, profilaktyczne, informacyjne. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Dokumentowanie działań w różnych obszarach pracy specjalisty. Przykłady dobrych praktyk.
 • Dyskusja, pytania uczestników, refleksje.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas