Online: Nowe obowiązki dyrektorów od 1 września 2022 r. związane z zatrudnieniem specjalistów. Algorytmy obliczania wymiaru etatów specjalistów

25-08-2022 ONLINE 09:15 - 13:00

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa.

2

Omówienie algorytmów dotyczących zatrudniania.

3

Przedstawienie wymogów kwalifikacyjnych.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i osób zarządzajacych w jednostkach systemu oświaty. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z nowymi zasadami dotyczącym obowiązku zatrudniania specjalistów począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Na szkoleniu, w przystępny sposób, omówione zostaną zasady i algorytmy dotyczące zatrudniania.  

Program szkolenia

  • Geneza wprowadzenia regulacji ustawowej.
  • Rozszerzenie katalogu specjalistów wskazanych ustawie Karta Nauczyciela.
  • Zadania specjalistów określone w przepisach w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Wymagania kwalifikacyjne stawiane specjalistom.
  • Omówienie nowego sposobu określenia minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych wskazanego w dodanym art. 42 d ustawy Karta Nauczyciela.
  • cel regulacji,
  • wskazanie daty określenia liczby uczniów i wychowanków,
  • algorytmy obliczania wymiaru etatów specjalistów.
  • Obowiązki organu prowadzącego w związku z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas