System Informacji Oświatowej - obowiązkowe przekazywanie danych do SIO z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oświatowym w tym min. wprowadzenie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, innych specjalistycznych oraz danych uczniów uczących się w oddziałach przygotowawczych

18-01-2023 ONLINE 10:00 - 13:00

Korzyści

Opis

Platforma SIO służy przekazywaniu danych oświatowych do centralnego systemu w celu umożliwienia naliczania subwencji i dotacji oświatowych oraz gromadzenia danych statystycznych. Przekazywanie danych jest obowiązkowe,  przepisy wskazują, w jakich terminach należy je wpisywać. Szczególnie ważny jest 30 września – dane wpisane i uwidocznione w Raportach na ten dzień są podstawą naliczania subwencji oświatowej i tym samym planów finansowych organu prowadzącego i poszczególnych placówek oświatowych. Zmiany w przepisach prawa oświatowego wymagają wprowadzenia większej liczby danych dotyczących przede wszystkim pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, innych specjalistycznych oraz danych uczniów uczących się w oddziałach przygotowawczych, których od 24 lutego organizuje się wiele. Dyrektor placówki oświatowej jest bezpośrednio odpowiedzialny za rzetelność i terminowość wprowadzania wszystkich danych do SIO.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy samorządowi, pracownicy administracji szkół i placówek oświatowych  odpowiedzialni wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.

Cel główny:

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi Systemu Informacji Oświatowej oraz zasadami przekazywania danych.

Cele szczegółowe:

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi:

• odpowiedzialności dyrektora placówki  za właściwe przekazywanie danych do SIO;

•   stron SIO EO – egzaminy ogólnokształcące, informacjami w Strefie dla Pracownika ze szczególnym uwzględnieniem raportów (dane do obliczania subwencji i dotacji oświatowej);

• zasadami wpisywania danych do Platformy SIO.

Materiały dla uczestników zajęć: prezentacja, analiza przykładowych raportów subwencyjnych i raportów bieżących.

Program szkolenia

  • Odpowiedzialność dyrektora placówki za właściwe przekazywanie danych do SIO wynikająca z Ustawy o SIO oraz rozporządzeń wykonawczych.
  • Omówienie zmian w przepisach prawa mających wpływ na dane przekazywane do SIO (Ustawa o SIO, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022, przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej):
  • liczba godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, innych specjalistycznych, zajęć realizowanych w grupie do 5 osób;
  • liczba godzin nauczyciela specjalisty, pomocy nauczyciela i nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczny,
  • dane o realizacji zaleceń zapisanych w opiniach i orzeczeniach,
  • dane dotyczące realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i ścieżki rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • SIO EO, Strefa dla Pracownika, Aktualności, Ankiety, Materiały.
  • Nauczyciele, Uczniowie, Placówka – wprowadzanie i weryfikacja danych, zasady przeliczania godzin nauczycieli, zatrudnienie nauczycieli a wysokość subwencji, dotacji oświatowej.
  • Raporty subwencyjne, raporty bieżące – wykorzystanie w planowaniu pracy oraz finansowaniu funkcjonowania placówki oświatowej.

Wykładowca

Bogumiła Mandat

Bogumiła Mandat-ekspert w obszarach: SIO, zarzadzania oświatą, pedagogiki specjalnej. Dyrektorka Liceum i nauczycielka, specjalistka z zakresu edukacji polonistycznej, była wizytatorka Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ekspertka MEN w zakresie zarządzania oświatą i pedagogiki specjalnej. Certyfikowany Trener Oświaty, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: prawa i postępowania administracyjnego w zakresie administracji a także psychologii w działaniach menadżera. Edukatorka, realizatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych, w tym unijnych. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Egzaminatorka, przewodnicząca zespołu egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas