Jak skutecznie i zgodnie z prawem dysponować pomoc socjalną. Zadania dyrektora szkoły w zakresie pomocy socjalnej - praktyczne rozwiązania w tym zakresie oraz katalog najczęściej popełnianych błędów.

31-03-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy potrafią identyfikować błędy jakie mogą wystąpić podczas dysponowania funduszem.

2

Potrafią w praktyce naliczać i korygować wysokość odpisów na ZFŚS.

3

Opracowują i korygują-modyfikują zapisy regulaminu.

4

Potrafią zaplanować i realizować działania socjalne zgodne z zapotrzebowaniem pracowników i w zgodzie z prawem.

5

Prawidłowo dokumentują działania w ramach funduszu.

Opis

Wszystkie jednostki publiczne obowiązane są do tworzenia ZFŚS. Dysponowanie środkami funduszu niejednokrotnie nastręcza dyrektorom szkół sporo problemów. Problemy te wynikają często z ogólnych regulacji, które zawiera ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podczas naszego szkolenie otrzymacie Państwo konkretne rozwiązania praktyczne, które pozwolą na zgodne z prawem dysponowanie środkami i jednocześnie sprawią, że unikniecie Państwo najczęściej popełnianych błędów. Omówimy sposób udzielania i dokumentowania świadczeń, które w szkołach i placówkach są oferowane osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS. Podpowiemy jakie zapisy w regulaminie pozwolą na zgodne z prawem wydatkowanie środków ZFŚS. Otrzymacie również Państwo przykładowe dokumenty jakie są niezbędne do realizacji świadczeń w ramach ZFŚS.  

Program szkolenia

 • Katalog najczęściej popełnianych błędów w dysponowaniu środkami ZFŚS.
 • błędy w zapisach regulaminu
 • błędy w zasadach dysponowania środkami (wykluczenia osób uprawnionych)
 • brak właściwej dokumentacji
 • Jak definiować formy pomocy socjalnej (na co możemy przeznaczać środki funduszu) i kto może z niej korzystać?
 • kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, pracowników na urlopach oraz emerytów)
 • kto może być uznany za członka rodziny?
 • możliwość modyfikowania uprawnień (zawężanie i rozszerzanie grona uprawionych)
 • jakie są uprawnienia dla małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy
 • Zasady ustalania sytuacji socjalnej - sytuacje szczególne (rozdzielność majątkowa i inne).
 • jak ustalić sytuację socjalną, w tym: – rodzina czy gospodarstwo domowe, – praktyczny autorski przykład badania sytuacji socjalnej z art. 8 ust. 1
 • jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu i co może żądać pracodawca – zasady ogólne – dochód czy przychód, – dochód netto czy brutto – jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu (z przykładami)
 • rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
 • Wczasy i wycieczki (krajowe i zagraniczne) indywidualne i grupowe - świadczenie urlopowe nauczycieli i "wczasy pod gruszą".
 • zasady wypłacania urlopowego świadczenia nauczycielskiego - jak naliczać i kiedy wypłacać.
 • problematyka tzw. „wczasów pod gruszą” – czy może być wymóg urlopu?
 • zasady organizacji i finansowania wycieczek i wyjazdów - co z opodatkowaniem?
 • Imprezy integracyjne - zasady organizacji i rozliczania.
 • warunki pozwalające na nieuwzględnienie kryterium dochodowego
 • jak zorganizować integrację aby sfinansować ją zgodnie z prawem
 • Dopuszczalne sposoby dofinansowania biletów do kina, teatru, na basen, inne zajęcia sportowo-rekreacyjne.
 • Paczki dla dzieci i dorosłych, bony, talony, karty podarunkowe - sposoby dofinansowania i problemy z tym związane.
 • czy różnicować wartość paczek dla dzieci?
 • paczka dla dziecka czy na dziecko?
 • Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią.
 • zasady udzielania i dokumentowania zapomóg
 • które zapomogi wliczamy do kwoty wolnej a które nie są wliczane
 • Ochrona danych osobowych - nowe obowiązki w tym zakresie.
 • coroczny przegląd dokumentów - obowiązek pracodawcy - jak go zrealizować
 • przykład dokumentowania przeglądu

Wykładowca

Jacek Jagiełło

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzyprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas