Przewodnik po zmianach w prawie pracy w 2023 r. Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy w 2023r. Praca zdalna i kontrola trzeźwości oraz nowe informacje w umowach o pracę i nowe urlopy. Uprawnienia pracownika i kompetencje pracodawcy.

31-03-2023 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy.

2

Uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi.

3

Nabycie umiejętności właściwej interpretacji nowych norm prawnych.

4

Rozumienie istoty wprowadzanych zmian, w tym nabycie umiejętności opracowania nowych wzorów dokumentów i druków.

Opis

W I kwartale 2023 roku wejdzie w życie przyjęta nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, natomiast w II kwartale pracodawcy będą wdrażać zmiany w prawie pracy przyjęte przez Sejm 8 lutego 2023 r., wynikające z dwóch dyrektyw UE - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, oraz wprowadzą inne, ale nie mniej ważne regulacje. Pracodawcy zobowiązani są do wdrożenia wszystkich zmian, co skutkuje zawarciem porozumień, zmianami w regulaminie pracy lub wydaniem obwieszczenia oraz wilu zmian w kadrach (umowy, informacje o warunkach zatrudnienia, nowe urlopy i sposób ich dokumentowania, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich). 

Program szkolenia

 • Praca zdalna - z inicjatywy pracodawcy i okazjonalna, na wniosek pracownika:
 • tryb ustalenia pracy zdalnej w szkole;
 • ekwiwalent lub ryczał,
 • sposób dokumentowania, bezpieczeństwo pracy, kontrola pracy zdalnej.
 • Kontrola trzeźwości - uprawnienia pracodawcy:
 • sposób przeprowadzania kontroli i sposób jej dokumentowania (obecność alkoholu a środki działające podobnie do alkoholu),
 • kontrola (metoda nielaboratoryjna) a badanie laboratoryjne,
 • konsekwencje dla pracownika, w tym rodzaje kar.
 • Nowe uprawnienia pracowników i nowa zasada zakazująca niekorzystnego traktowania pracownika.
 • Zmiany w zasadach nawiązywania umów o pracę:
 • nowe warunki umowy o pracę na okres próbny,
 • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
 • nowe treści umowy o pracę,
 • dostosowanie warunków określonych w umowie do pracy zdalnej.
 • Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudniania pracownika, także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego: przerwy w pracy, praca w godzinach nadliczbowych i rekompensata za nią, miejsca pracy, składniki wynagrodzenia pieniężne i rzeczowe, procedura awansu, procedura rozwiązania umowy, wolne stanowiska pracy, informacja o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego.
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i zasady wynagrodzenia za ten czas oraz nowy bezpłatny urlop opiekuńczy (5 dni). Osoby uprawnione i tryb udzielenia.
 • Elastyczna organizacja czasu pracy dla pracowników wychowujących dzieci do lat 8.
 • Zmieniony wymiar urlopu rodzicielskiego oraz zmiany w wysokości zasiłku. Krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego.
 • Ochrona pracowników mających dzieci do lat 8.
 • Nowe zasady odpowiedzialności pracodawcy wynikające ze zmian.
 • Zmiany w szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy.
 • Przepisy przejściowe. Zmiany w innych ustawach, w tym w Karcie Nauczyciela.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Brak wolnych miejsc.
Sprawdź inne terminy lub
zapisz się na listę rezerwową.

* zapis na listę rezerwową nie gwarantuje udziału w szkoleniu

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas