Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z uczniem autystycznym. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – etiologia, badania, terapia.

28-09-2023 ONLINE 12:00 - 15:45

Korzyści

1

Znajomość etiologii i zróżnicowanych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu.

2

Umiejętność praktycznego wspierania uczniów dotkniętych zaburzeniami oraz ich rodzin.

Opis

Szkolenie skierowane dla osób pracujących z osobami z ASD, jak i nauczycieli, studentów oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która chce poszerzyć swoją wiedzę na powyższy temat.

Podczas szkolenia będą przeanalizowane mity i fakty dotyczące autyzmu. Przedstawiony zostanie przegląd najnowszych badań, jak i kliniczna charakterystyka i diagnoza zgodnie z klasyfikacją ICD 11. Omówiona zostanie etiologia autyzmu oraz evidene-based practice w terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu. Na zakończenie kilka słów o podejściu niedyrektywny w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Przewidziany jest czas na pytania i dyskusje.


Program szkolenia

  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu: definicja, opis, objawy, źródła.
  • Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: problemy i potrzeby.
  • Praca z uczniem autystycznym: metody, kluczowe wskazówki.
  • Metody komunikacji z uczniem z autyzmem.
  • Wspieranie rodziny ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Dyskusja, Q&A
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Wykładowca

Magdalena Markowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Psycholog, psycholog kliniczny, nauczyciel, wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Katedra Pedagogiki i Usług Społecznych oraz Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Psychologii. Podyplomowy psycholog kliniczny i specjalistka wczesnej edukacji specjalnej. Autorka metody edukacyjno-terapeutycznej SPRING dedykowanej dzieciom z autyzmem oraz modelu edukacji stopniowanej. Publikuje prace naukowe o tematyce związanej z edukacją włączającą i integracyjną. Zajmuje się rozpoznawaniem autyzmu we wczesnym dzieciństwie oraz terapią dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach każdego etapu edukacyjnego. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w zakresie: rozpoznawania autyzmu, ADHD, zaburzeń rozwojowych, trudności emocjonalnych (lęki, depresja), zaburzeń psychosomatycznych (bóle brzucha, tiki), trudności społecznych, izolacja, niechęć chodzenia do szkoły, depresja, rozwód rodziców i sytuacja okołorozwodowa.
Specjalizacja trenerska:
-Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży- co nauczyciel wiedzieć powinien.
-Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas