Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej z wykorzystaniem różnych form

11-09-2023 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

Opis

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pełniący funkcję sekretarza -protokolanta rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna jest  najważniejszym organem szkoły, którego zebrania zgodnie z ustawą Prawo oświatowe powinny być protokołowane we właściwy sposób. Podjęte przez radę pedagogiczną czynności powinny być utrwalone w formie protokołu, notatki, adnotacji itp. Przed osobą powołana na stanowisko protokolanta stoi zatem niełatwe zadanie. Podczas szkolenia uczestnik pozna swoją rolę. Dowie się o sposobach dokumentowania pracy Rady Pedagogicznej zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. Pozna zasady konstruowania protokołu, notatek oraz dobre praktyki w tym zakresie. Ponadto, otrzyma wzory protokołów posiedzeń oraz inne niezbędne dokumenty.

Program szkolenia

 • Czynności rady pedagogicznej podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pomocą innych środków łączności oraz w trybie obiegowym:
 • tryb zwoływania zebrań,
 • organizacja pracy rady pedagogicznej,
 • zadania przewodniczącego.
 • Rozwiązania techniczne:
 • urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności wykorzystanie poczty elektronicznej,
 • ochrona wizerunku i ochrona danych osobowych uczestników zebrania w czasie trwania zebrania i po jego zakończeniu.
 • Kompetencje rady pedagogicznej: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie. Szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek:
 • uchwalanie czynności wynikających z przepisów praw oświatowego, w tym uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji,
 • opinie rady pedagogicznej, sposób ich wyrażania i utrwalania w trybie on-line,
 • wnioski i decyzje wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
 • Treść uchwały, opinii, wniosku, decyzji i ich utrwalenie w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 • Protokół zebrania:
 • treść, tryb przyjęcia protokołu, wnoszenie sprostowań przy wykorzystaniu różnych środków komunikacji,
 • nośnik papierowy a nośnik elektroniczny.
 • Regulamin rady pedagogicznej, uwzględniający potrzebę zdalnego zwoływania zebrań, przebiegu i utrwalania poszczególnych czynności.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas