Reforma kodeksu pracy w 2023 r. – dostosowanie dokumentacji szkolnej do nowych uregulowań. Gotowe wzory dokumentów wraz z komentarzem teoretycznym i praktycznym. Kurs dwudniowy.

12-06-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

13-06-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z nowymi zapisami kodeksu pracy.

2

Omówienie wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół, osób zarządzających jednostkami sytemu oświaty oraz pracowników administracyjnych. 

 W ramach programu prowadząca omówi najnowsze zmiany w kodeksie pracy od strony teoretycznej i praktycznej. Do każdego zagadnienia przygotowano wzory dokumentów, które zostaną szczegółowo omówione i przedstawione. 

Program szkolenia

 • Praca zdalna w kodeksie pracy.
 • Omówienie aspektu teoretycznego.
 • Omówienie przygotowanych wzorów dokumentów:
 • porozumienie ze związkami zawodowymi oraz regulaminu pracy zdalnej;
 • umowa o pracę zdalną lub hybrydową,
 • wniosek o wprowadzenie pracy zdalnej;
 • dodatkowa informacja dla pracownika świadczącego pracę w formie pracy zdalnej;
 • polecenie pracodawcy wykonywania pracy w formie zdalnej;
 • oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do świadczenia pracy w formie zdalnej;
 • oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych w procesie świadczenia pracy zdalnej;
 • oświadczenie pracownika o fakcie zapewnienia w miejscu wykonywania pracy zdalnej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • oświadczenie pracownika o zapoznaniu go z ryzykiem zawodowymi związanym z wykonywaniem pracy zdalnej;
 • wniosek o pracę zdalną okazjonalną.
 • Kontrola trzeźwości.
 • Omówienie aspektu teoretycznego.
 • Wzory dokumentów:
 • porozumienie ze związkami zawodowymi,
 • przykładowy zapis regulaminu pracy;
 • indywidualna informacja dla pracowników dotycząca kontroli trzeźwości.
 • Dokumentacja pracownicza przy nawiązaniu stosunku pracy.
 • Aspekt teoretyczny zmian.
 • Wzory dokumentów:
 • wzory umów: na czas nieokreślony, określony i okres próbny;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia;
 • informacja dotycząca instytucji zabezpieczenia społecznego;
 • Rozwiązanie stosunku pracy.
 • Aspekt teoretyczny zmian.
 • Wzory dokumentów:
 • wzór wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wzory uzasadnień pozostające w zgodzie z nowymi przepisami.
 • Zmiana rodzaju zatrudnienia i zmiana warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne.
 • Aspekt teoretyczny zmian.
 • Wzory dokumentów:
 • wniosek o zmianę rodzaju zatrudnienia oraz o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne;
 • odmowa akceptacji wniosku pracownika o zmianę rodzaju pracy lub warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne;
 • informacja o możliwości awansu, zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz wolnych stanowiskach pracy.
 • Nowe przerwy w pracy i dni wolne od pracy.
 • Aspekt teoretyczny zmian.
 • Wzory dokumentów:
 • wniosek o opiekę nad dzieckiem zgodnie z zapisami nowego kodeksu pracy;
 • wniosek o elastyczną organizację czasu pracy;
 • Nowy regulamin pracy.
 • Aspekt teoretyczny dotyczący wprowadzenia koniecznych zmian.
 • Omówienie przygotowanego wzoru dokumentu.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:695,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas