Nowe zasady zatrudniania nauczycieli oraz zatrudnianie pracowników niepedagogicznych.

10-08-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Poznasz nowe zatrudnia nauczycieli, w tym specjalistów oraz pracowników nieped. w przedszkolach i szkołach.

2

Dowiesz się jak zatrudniać w ramach uśrednionego pensum lub w ramach dwóch umów o pracę.

3

Uzyskasz wiedzę o celowości wprowadzanych zmian i poznasz ich właściwą interpretację.

4

Dowiesz się jak zatrudniać w celu przygotowania do zawodu oraz w innych przypadkach na czas określony i nieokreślony.

5

Poznasz planowane zmiany w treści umów, informacji o warunkach zatrudnienia.

Opis

Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych budzą wiele wątpliwości.Szkolenie pozwoli na zdobycie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące umów o pracę dla nauczycieli oraz pracownikami niepedagogicznymi. Usystematyzowane zostaną zasady zawierania umów o pracę ze specjalistami, w tym pedagogiem specjalnym w ramach jednej umowy na dwóch stanowiskach lub w ramach dwóch umów o pracę, zaróno w przedszkolach jak i szkołach. Omawiane podczas szkolenia treści pozwolą na uporządkowanie informacji o zatrudnieniu na czas określony i nieokreślony, zarówno w związku z odbywaniem przez nauczycieli przygotowania do zawodu, jak również w sytuacji zatrudnienia poniżej połowy etatu poza obowiązkiem odbycia przygotowania do zawodu a także zatrudniania pracowników administracji i obsługi. Wyjaśnione zostaną przypadki zatrudnienia po przekroczeniu limitu umów na czas określony. Wyjaśnione zostaną zasady zatrudnienia w celu odbycia służby przygotowawczej pracowników samorządowych. Wszystkie systuacje omówione będą na przykładach wzorów umów i informacji o warunkach zatrudnienia.

Program szkolenia

 • Zmiany w prawie. Zatrudnienie nauczycieli na czas określony w celu przygotowania do zawodu:
 • zatrunienie na dwa lata szkolne, zatrudnienie w trakcie roku szkolnego, przyczyny organizacyjne i zastępstwo a okres przygotowania do zawodu,
 • brak przygotowania pedagogicznego a możliwość zatrudnienia,
 • zatrudnienie za zgodą kuratora oświaty,
 • przerwy w zatrudnieniu oraz okresy nieświadczenia pracy a przygotowanie do zawodu,
 • zmiana miejsca zatrudnienia a porzygotowanie do zawodu.
 • Zmiany w prawie. Umowa na czas nieokreślony:
 • znaczenie oceny pracy w zatrudnieniu na czas nieokreślony,
 • niepełny wymiar czasu pracy i brak stopnia awansu zawodowego - przypadki zatrudnienia na czas nieokreślony w szkołach młodzieżowych i dla dorosłych,
 • limit umów (36 miesięcy) - kiedy go stosować w trakcie trwania przygotowania do zawodu oraz po jego zakończeniu,
 • Zmiany w prawie. Zatrudnianie specjalistów w przedszkolach i szkołach:
 • łaczenie pensum o różnym wymiarze w ramach jednej umowy o pracę,
 • dwie umowy o pracę a normy czasu pracy,
 • zatrudnianie w zespołach szkół (feryjnych i nieferyjnych) na umowę na czas określony i nieokreślony.
 • Zmiany w prawie. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu nieuzyskania mianowania.
 • Zatrudnienie na podstawie mianowania po nowelizacji Karty Nauczyciela, przekształcenie stosunku pracy.
 • Zmiany w kodeksie pracy i ich wpływ na zatrudnianie nauczycieli:
 • treść umowy o pracę - co musi a co może zawierać umowa?
 • informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela - przypadki, kiedy należy wydać nową informację,
 • umowa na czas określony - nowe obowiązki pracodawcy i nowe uprawnienia pracownika.
 • Zasady zatrudniania pracownikow samorządowych:
 • pierwsze zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie przedszkola, szkoły, placówki),
 • służba przygotowawcza,
 • umowa o pracę na czas określony i nieokreślony,
 • awans wewnętrzny.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas