Wpływ zmian w kodeksie pracy na decyzje pracodawcy i uprawnienia pracownika.

11-08-2023 ONLINE 09:00 - 13:30

Korzyści

1

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy.

2

Uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi.

3

Nabycie umiejętności właściwej interpretacji nowych norm prawnych.

4

Rozumienie istoty wprowadzanych zmian, w tym nabycie umiejętności opracowania nowych wzorów dokumentów i druków.

Opis

W I kwartale 2023 roku wejdzie w życie przyjęta nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, natomiast w II kwartale pracodawcy będą wdrażać zmiany w prawie pracy przyjęte przez Sejm 8 lutego 2023 r., wynikające z dwóch dyrektyw UE - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, oraz wprowadzą inne, ale nie mniej ważne regulacje. Pracodawcy zobowiązani są do wdrożenia wszystkich zmian, co skutkuje zawarciem porozumień, zmianami w regulaminie pracy lub wydaniem obwieszczenia oraz wielu zmian w kadrach (umowy, informacje o warunkach zatrudnienia, nowe urlopy i sposób ich dokumentowania, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich). Szkolenie oparte jest na wielu gotowych wzorach i dokumentach szczegółowo omówionych.


Spotkanie ma na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z celem zmian oraz zasadami ich wdrażania, niekiedy uzależnionymi od liczby pracowników. Dwie nowelizacje Kodeksu pracy i innych ustaw nakładają nowe obowiązki na pracodawcę oraz dają nowe uprawnienia pracownikom. Szkolenie pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie: jak wdrożyć w przedszkolu, szkole i placówce te zmiany? Dzięki temu szkoleniu uczestnik nie tylko zdobędzie wiedzę teoretyczną, ale również pozna praktyczne rozwiązania niezbędne do wdrożenia tych zmian: (przygotowywanie nowej umowy o pracę oraz nowej informacji o warunkach zatrudnienia, wpływ zmian na prowadzenie akt osobowych, udzielanie nowych urlopów, korzystanie z uprawnień rodzicielskich). Nadchodzące zmiany to dla pracodawców konieczność sprostania nowym wyzwaniom, pracownikom przyniosą one natomiast rozszerzenie dotychczasowych praw. 

Program szkolenia

 • Porozumienie lub regulamin pracy zdalnej (przykład porozumienia w materiałach):
 • tryb ustalenia pracy zdalnej w szkole dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 • ekwiwalent lub ryczał,
 • sposób dokumentowania, bezpieczeństwo pracy, kontrola pracy zdalnej.
 • Kontrola trzeźwości. Zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenie (przykład obwieszczenia w materiałach):
 • sposób przeprowadzania kontroli i sposób jej dokumentowania (obecność alkoholu a środki działające podobnie do alkoholu),
 • kontrola (metoda nielaboratoryjna) a badanie laboratoryjne,
 • konsekwencje dla pracownika, w tym rodzaje kar.
 • Nowe wzory umów o pracę dla nauczycieli i pracowników samorządowych (wzory w materiałach):
 • nowe warunki umowy o pracę na okres próbny,
 • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
 • nowe treści umowy o pracę,
 • dostosowanie warunków określonych w umowie do pracy zdalnej.
 • Nowe zasady tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia. (Przykłady dokumentu dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w materiałach)
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i zasady wynagrodzenia za ten czas oraz nowy bezpłatny urlop opiekuńczy (5 dni) i elastyczna organizacja czasu pracy dla pracowników wychowujących dzieci do lat 8. (Przykładowe rozwiązania w materiałach).
 • Zmieniony wymiar urlopu rodzicielskiego oraz zmiany w wysokości zasiłku. Krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Ochrona pracowników mających dzieci do lat 8. (Przykładowe sposoby dokumentowania w materiałach).
 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Przykład zmian, katalog dokumentów, nowe oświadczenia - wzory w materiałach).
 • Propozycje innych zmian, w tym czterodniowy tydzień pracy, zmiany w badaniach sanitarno-epidemiologicznych, planowane wcześniejsze emerytury dla nauczycieli.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:395,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas