Inwentaryzacja oraz gospodarowanie składnikami majątku w placówkach oświatowych. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji oraz gospodarowanie składnikami majątku w placówkach oświatowych.

19-06-2023 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

Usystematyzowanie posiadanej wiedzy z zakresu gospodarowania składnikami majątku.

2

Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowania i rozliczenia inwentaryzacji.

3

Usprawnienie procesu przeprowadzenia spisu z natury.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji w placówce oświatowej. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych omówione zostaną zasady gospodarowania składnikami majątku, w tym m.in.: zakup, przekazanie, likwidacja i sprzedaż.


Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników placówek oświatowych oraz działów księgowości do przygotowania, przeprowadzenia oraz prawidłowego i terminowego rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Program szkolenia

 • Procedury i obowiązkowe instrukcje wewnętrzne jednostki.
 • Definicja i cechy charakterystyczne składników majątku.
 • Klasyfikacja środków trwałych.
 • Gospodarowanie składnikami majątku, w tym: zakup, przekazanie, otrzymanie, likwidacja.
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku.
 • Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
 • Metody i formy inwentaryzacji.
 • Organizacja i przebieg spisu z natury.
 • Rozliczenie inwentaryzacji, w tym rozliczenie powstałych różnic inwentaryzacyjnych.
 • Dokumentacja związana z inwentaryzacją.
 • Ujęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych.
 • Podsumowanie.

Wykładowca

Daria Majewicz

Ekspert i wykładowca Instytutu Kształcenie EKO-TUR. Specjalista w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Doświadczony praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz rozliczania podatku VAT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze finansowo-księgowej placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:435,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas