Statut szkoły do poprawy, czyli najczęściej występujące nieprawidłowości w zapisach.

15-06-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnik pozna zasady techniki prawodawczej.

2

Rozwieje wątpliwości w zakresie prawidłowości zapisów w statutach szkół publicznych.

3

Będzie potrafił własnoręcznie nanieść poprawki do statutu placówki.

Opis

Statut jest najważniejszym dokumentem w każdej placówce oświatowej. Jest on również dokumentem najczęściej kontrolowanym! Jako akt  poddany ograniczeniom wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, nie może zawierać  różnych i dowolnych regulacji. Na szkoleniu przeanalizujemy najczęściej występujące błędy w zapisach statutowych oraz omówimy zasady techniki prawodawczej.\

Statut powinien zawierać  m.in. informacje o prawach dziecka do edukacji i rozwoju oraz zasady równości, tolerancji i poszanowania praw innych uczniów.

Wszystkie prawa dziecka powinny być respektowane przez szkołę i nauczycieli, a dziecko powinno być traktowane jako pełnoprawny członek społeczności szkolnej. Jedynie wtedy będzie mogło swobodnie rozwijać swoje zdolności i umiejętności, ucząc się w klimacie szacunku i zrozumienia.

Adresaci: Dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Program szkolenia

  • Regulacje prawne dotyczące statutu szkoły publicznej
  • Zasady techniki prawodawczej
  • Najczęściej popełniane błędy w zakresie:
  • oceniania wewnątrzszkolnego
  • kar i nagród statutowych
  • praw i obowiązków uczniów
  • skreślenia z listy uczniów
  • Nowelizacja statutu

Wykładowca

Marzena Stempniak

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR.

Dodatkowe informacje


Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas