Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/24 z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń i wyzwań trudnej rzeczywistości.

18-09-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady i podstawy prawne konstrukcji programu

2

analizują z wykorzystaniem przykładowych metod i narzędzi potrzeby społeczności szkolnej

3

projektują program profilaktyczno-wychowawczy, odpowiadający specyfice i potrzebom szkoły

Opis

Jednym z podstawowych dokumentów obok podstawy programowej, regulujących pracę szkoły jest program profilaktyczno-wychowawczy. To efekt wspólnych działań rodziców i rady pedagogicznej. Program stanowi indywidualny dokument każdej placówki, związanej z jej środowiskiem, problemami, sytuacją uczniów, ich potrzebami i możliwościami oraz  z doświadczeniami.

 Program profilaktyczno-wychowawczy każda szkoła przygotowuje już od wielu lat, niemniej rok szkolny 2023/24 to rok zapewne kolejny trudny rok: zagrożenia związane z uzależniamy od Internetu, cyberprzemoc, nie uporaliśmy się z problemami popandemicznych skutków a u progu trudne emocje, traumatyczne przeżycia i polskich, i ukraińskich uczniów. Pojawia się często konieczność budowania społeczności uczniowskiej w nowych warunkach. Potrzeba wsparcia psychofizycznego dla naszych zróżnicowanych uczniów, nigdy nie była tak wielka. Stąd ważne cele i idące za tym działania pomocowe – wychowawcze, profilaktyczne, które  należy zaplanować świadomie.

Szkolenie pomoże Państwu w sposób celowy, systemowy i zgodnie z prawem skonstruować ten ważny dokument – wyznacznik pracy wszystkich nauczycieli.

Program szkolenia

 • Aktualne zapisy prawa oświatowego, w tym główne kierunki polityki oświatowej państwa,
 • wyniki diagnozy środowiska i społeczności szkolnej,
 • wnioski z ewaluacji ubiegłorocznego programu.
 • Jak przeprowadzić diagnozę środowiska:
 • konstrukcja własnych narzędzi i sposobów diagnozy,
 • analiza przykładowych narzędzia – wady i zalety ich wykorzystania.
 • formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie zgromadzonych wyników.
 • Ewaluacja ubiegłorocznego programu – na co należy zwrócić szczególną uwagę:
 • wytyczne MEiN do działań wychowawczych i profilaktycznych z ukierunkowaniem na pracę wychowawczą z uczniami cudzoziemskimi i polskimi, w cieniu działań wojennych,
 • wykorzystanie wyników badań ogólnopolskich dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży,
 • wnioski z trudności, kryzysów, problemów, wyzwań dotykających uczniów i nauczycieli w codzienności szkolnej,
 • rekomendacje do budowy aktualnego programu.
 • Konstruowanie programu – krok po kroku:
 • kogo chcemy wychować czyli model absolwenta,
 • jak budować cele w programie,
 • strategie działań na poziomie szkoły, oddziału i indywidualnego ucznia – współpraca nauczycieli i specjalistów,
 • planowanie strategii ewaluacyjnych.
 • Wykorzystanie zasobów środowiska do działań profilaktyczno-wychowawczych.
 • Wdrażanie opracowanego programu.
 • Rola współpracy z rodzicami na etapie konstruowania i realizacji programu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają:
 • - przykładową strukturę programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • - przykładowe narzędzia do działań diagnostycznych,
 • - zestaw cech i wartości przydatnych przy tworzeniu modelu absolwenta.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas