Nowości w prawie oświatowym w roku szkolnym 2023 / 2024. Kompendium wiedzy dla nauczyciela i dyrektora.

17-10-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z nowymi zapisami Karty Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów. Omówione zostaną zmiany, które mają wejść w przepisach oświatowych od dnia 1 września 2023 r. 

Program szkolenia

 • Lex Czarnek 3.0 – zakaz seksualizacji dzieci.
 • Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Zwiększony limit godzin ponadwymiarowych
 • Papierowe legitymacje – na jakich zasadach i do kiedy.
 • Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli i świadczenia kompensacyjne.
 • Wyższy odpis na ZFŚS
 • Nagrody specjalne dla nauczycieli.
 • Laptopy dla czwartoklasistów
 • Bony dla nauczycieli.
 • Zmiany w arkuszach organizacyjnych
 • Nowy przedmiot – biznes i zarządzanie
 • Język łaciński jako drugi język obcy
 • Przedłużenie okresu nauki o 2 lata w szkołach ponadpodstawowych
 • Zmiany w podstawie programowej techniki i języka polskiego
 • Dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć
 • Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym
 • Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach
 • Nowe ramowe plany nauczania w szkołach artystycznych
 • Nowe wymogi kwalifikacyjne nauczycieli szkół muzycznych
 • Brak możliwości zwiększania oddziałów o uczniów z Ukrainy

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym oświatowego i samorządowego oraz administracyjnego. Biegle porusza się w prawie pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty oraz autorka komentarzy eksperckich z zakresu prawa cywilnego, oświatowego, administracyjnego, samorządowego oraz prawa pracy. Doświadczony szkoleniowiec i praktyk, zarówno w obszarze oświaty publicznej, jak i niepublicznej.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas