Zmiany w karcie nauczyciela - poradnik dyrektora - menedżera oświaty.

12-10-2023 ONLINE 10:15 - 14:00

Korzyści

1

zapoznanie z istotą wprowadzanych zmian oraz właściwa interpretacja zjawisk prawnych,

2

doskonalenie umiejętności pracy dyrektora menedżera przez planowanie nowych rozwiązań prawnych,

3

umiejętność oceny zmian w prawie oświatowym i ich realizacja w zarządzaniu szkołą.

Opis

Kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela wchodzi w życie. To istotne zmiany, które dotyczą różnych obszarów zarządzania szkołą: organizacyjnego, prawnego, kadrowego. Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie nowe rozwiązania prawne, które mają wpływ na decyzje dyrektora szkoły. Omówione zostaną również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zasady przyznawania laptopów dla nauczycieli i uczniów klas czwartych a także zmiany w podstawach programowych, na które warto zwrócić uwagę w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  

Program szkolenia

 • Zmiany Karty Nauczyciela i 18 innych ustaw oraz przepisy wykonawcze.
 • Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli a dotychczasowe rozwiązania emerytalne (emerytura z KN, emerytury pomostowe, powszechne emerytury).
 • zatrudnienia nauczyciela pobierającego emeryturę,
 • rekompensata a wcześniejsza emerytura.
 • Zmiany w zasadach korzystania z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
 • Zmiany w ustawie o języku polskim a zatrudnianie cudzoziemców:
 • wymagania kwalifikacyjne,
 • umowa o pracę z obywatelem Ukrainy.
 • Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - jaki wpływ mają na wewnątrzzakładowe przepisy praca. Korekta planowanych wydatków, zmiana regulaminu zfśs.
 • Nowa ustawa o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych - z jakich uprawnień mogą skorzystać uczniowie i nauczyciele i w jakim czasie.
 • Awans zawodowy i ocena pracy z uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela.
 • Nagroda specjalna dla nauczycieli - warunki przyznawania.
 • Czas pracy nauczycieli - realizacja godzin ponadwymiarowych i sposób ich dokumentowania.
 • Inne zmiany w prawie oświatowym, w tym zmiany w podstawach programowych, testy sprawnościowe na zajęciach wychowania fizycznego, ewidencja blankietów i druków szkolnych, całkowity zakaz sprzedaży energetyków w szkole.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas