Naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt i wyżywienie przedszkolne z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa.

20-10-2023 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej naliczania, pobierania i egzekucji opłat za wychowanie i wyżywienie w przedszkolu.

2

Poznanie zasad zachowania płynności finansowej przy zarządzaniu środkami pieniężnymi z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców.

3

Zdobycie informacji dotyczących możliwości zwolnienia z opłat oraz udzielania ulg w spłacie należności.

4

Podniesienie kompetencji związanych ze skutecznym egzekwowaniem należności o charakterze publicznoprawnym.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty za pobyt i wyżywienie przedszkolne. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa przedstawiony zostanie cały proces dotyczący odzyskiwania należności. Wskazana zostanie również ewidencja księgowa opłat oraz ich prezentacja w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne związane z naliczeniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym,
  • Regulamin wewnętrzny dotyczący naliczania opłat za przedszkole,
  • Korzystanie z posiłków przez pracowników przedszkola,
  • Terminy i sposoby uiszczenia opłat,
  • Zasady udzielania zwolnień oraz przesłanki do udzielania ulg,
  • Proces windykacji należności z tytułu opłat przedszkolnych,
  • Zarządzanie płynnością finansową w żywieniu,
  • Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa,
  • Opłaty przedszkolne w sprawozdaniach budżetowych i finansowych,
  • Podsumowanie.

Wykładowca

Daria Majewicz

Ekspert i wykładowca Instytutu Kształcenie EKO-TUR. Specjalista w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Doświadczony praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz rozliczania podatku VAT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze finansowo-księgowej placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:435,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas