Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok dla placówek oświatowych.

15-12-2023 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

Usystematyzowanie posiadanej wiedzy z zakresu rachunkowości.

2

Zdobycie wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

3

Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy zgodnie z orzeczeniami Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok dla placówki oświatowej, w tym m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji, dokonanie korekty odpisu na ZFŚS, obowiązkowe przeksięgowania roczne oraz szczegółowa analiza zestawienia obrotów i sald. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych omówione zostaną sprawozdania finansowe w skład, których wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa.

Program szkolenia

 • Procedury i obowiązkowe instrukcje wewnętrzne jednostki.
 • Organizacja prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych - ustalenie terminów.
 • Inwentaryzacja.
 • Terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki,
 • Rozliczenie inwentaryzacji – nadwyżki i niedobory.
 • Analiza zestawienia obrotów i sald księgowych.
 • Obowiązkowe przeksięgowania roczne
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Bilans jednostki
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • Informacja dodatkowa
 • Zdarzenia po dacie sporządzenia bilansu
 • Podsumowanie

Wykładowca

Daria Majewicz

Ekspert i wykładowca Instytutu Kształcenie EKO-TUR. Specjalista w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Doświadczony praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz rozliczania podatku VAT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze finansowo-księgowej placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:435,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas