Podsumowanie pracy przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2023 / 2024 - wskazówki, propozycje rozwiązań i narzędzia przydatne do sprawnego przygotowania kompleksowego podsumowania realizacji zadań przedszkola w I półroczu.

08-12-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzoru pedagogicznego po I półroczu

2

Potrafią dokonać analizy i oceny stopnia realizacji celów i zadań wynikających z planu pracy przedszkola i planu nadzoru oraz sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w II półroczu

3

Wiedzą, jak sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola

Opis

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2023/2024 wymaga podsumowania pracy przedszkola w tym okresie w tym obowiązek zrealizowania celów i zadań, które wynikają z przepisów prawa oświatowego. Podsumowanie pracy przedszkola w I półroczu powinno pokazać, że dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola, wywiązali się ze wszystkich swoich obowiązków, a praca dydaktyczno-wychowawcza przeprowadzona z dziećmi, mimo trudnych warunków, przyniosła oczekiwane efekty. W trakcie szkolenia zaprezentujemy wskazówki, propozycje rozwiązań i narzędzi przydatnych do sprawnego przygotowania kompleksowego podsumowania realizacji zadań przedszkola w I półroczu. 

Program szkolenia

 • Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2023/24, wynikające z przepisów prawa oświatowego, w tym organizacja zebrania rady pedagogicznej.
 • Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej – stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej:
 • określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa
 • określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • Analiza efektów działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola w postaci osiągnięć dzieci:
 • przykładowe narzędzia do monitorowania osiągnięć dzieci w nauczaniu stacjonarnym,
 • skuteczne sposoby pozyskiwania informacji zwrotnej w nauczaniu zdalnym, w celu oceny osiągnięć dzieci..
 • Ocena efektywności wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy:
 • stopień realizacji wniosków i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach,
 • dokumentowanie efektów działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • sprawozdania z pracy specjalistów.
 • Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego – sformułowanie rekomendacji w obszarach:
 • kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
 • przebiegu procesów kształcenia i wychowania
 • efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
 • wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
 • Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie:
 • realizacji planu pracy przedszkola,
 • realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny,
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Wykładowca

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, absolwentka studiów pedagogicznych na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczony praktyk z ponad 30-letnim stażem pracy jako nauczyciel i dyrektor przedszkola oraz naczelnik wydziału ds. edukacji. Specjalistka w zakresie stosowania prawa oświatowego, zarządzania szkołami i placówkami, finansowania oświaty publicznej i niepublicznej oraz współpracy dyrektorów z organami samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas