Obowiązki szkoły / przedszkola / placówki w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

11-12-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

W wyniku udziału w szkoleniu, uczestnicy: znają podstawowe terminy i pojęcia związane z ochroną nieletnich,

2

określają obowiązki placówki oświatowej wynikające z zapisów Ustawy

3

zaprojektują własne działania proceduralne w zakresie ochrony małoletnich

Opis

Wydarzenia ostatnich miesięcy dotyczące przypadków krzywdzenia dzieci mocno wstrząsnęły opinią publiczną. Pomimo wielu aktów prawnych i licznych instytucji działających na rzecz ochrony nieletnich, takie dramatyczne sytuacje uświadamiają nam dorosłym, iż ciągle robimy za mało w tym obszarze. Szczególnie zaś dotyczy to osób i instytucji, które na co dzień mają kontakt i nadzór nad -  częstokroć bezbronnym młodym człowiekiem. Stąd nie dziwią kolejne zmiany prawne, mające na celu uściślenie działań różnorodnych instytucji i ich współpracę, tak aby żadnemu dziecku nie groziła  krzywda – czy to ze strony rówieśników, czy też dorosłych.

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież spędzają wiele godzin każdego dnia. Jest też miejscem, w którym pracują specjaliści – pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele.  Stąd też to szkoła winna być miejsce bezpiecznym – w każdym zakresie. Ale też miejscem, w którym w razie stwierdzenia faktu krzywdzenia dziecka, zostaną podjęte właściwe i skutecznie działania.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu, które uporządkuje Państwa wiedzę z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, pozwoli zaplanować szkolenie działania zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami prawa.

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia i terminologia z obszaru ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 • Analiza zapisów prawnych w znowelizowanej Ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Omówienie obowiązków placówki oświatowej wynikających z zapisów prawnych.
 • Zadania nauczycieli, specjalistów oraz zakres współpracy z instytucjami zewnętrznymi w obszarze ochrony małoletnich.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia o krzywdzenie małoletniego – działania w oparciu o procedury.
 • Analiza przykładowych procedur z zakresu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 • Działania praktyczne:
 • jak rozpoznać dziecko krzywdzone,
 • skutki dorastania w przemocowym środowisku dla rozwoju dziecka,
 • zasady prowadzenia rozmowy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań interwencyjnych,
 • ocena skutków i efektów podjętych działań.
 • Procedura Niebieskiej Karty i inna dotychczas obowiązująca dokumentacja szkolna a aktualne rozwiązania prawne – co i jak należy zmodyfikować i uzupełnić.
 • Pytania do wykładowcy.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas