Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w obszarze bezpieczeństwa. Wachlarz wiedzy i narzędzi z różnych dziedzin prawa pomagający dyrektorowi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz ułatwiające budowanie właściwych relacji z rodzicami

10-01-2024 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

Uczestnicy znają podstawowe terminy i obszary bezpieczeństwa szkoły,

2

posługują się przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa,

3

podejmują właściwe działania profilaktyczne, wychowawcze, interwencyjne oraz organizacyjne dotyczące bezpiecznej placówki.

Opis

Wachlarz wiedzy i narzędzi z różnych dziedzin prawa pomagający dyrektorowi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne  i fizyczne dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników nieped. oraz ułatwiające  budowanie właściwych relacji z rodzicami.


Bezpieczeństwo placówki – szkoły, przedszkola – zatacza coraz szersze kręgi: rozrasta się problem cyberprzemocy, wzrasta liczba dzieci i młodzieży podejmujących próby samobójcze – często kończące się dramatyczne; mamy ogromny odsetek uczniów w kryzysie psychicznym i fizycznym; podwaja się liczba dzieci z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Do tego wyraźnie zaznaczają się niekorzystne zmiany w kondycji psychofizycznej nauczycieli, co przekłada się na trudne relacje z rodzicami czy też wśród rady pedagogicznej. Mamy głośne medialnie sprawy z krzywdzeniem dzieci, w tym seksualnym.

To wszystko powoduje, że odpowiedzialność dyrektora za sprawy bezpieczeństwa nabiera  nieznanej dotychczas wagi i jednocześnie wymaga wiedzy z wielu, często dalekich od spraw dydaktycznych, obszarów.

Proponujemy Państwu szkolenie, które uporządkuje oraz  zaktualizuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w szkole – zgodnie z aktualnymi zapisami prawa powszechnego i oświatowego.

Program szkolenia

 • Przegląd ustaw, rozporządzeń i innych zapisów prawa z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego, społecznego – w kontekście zadań i obowiązków dyrektora.
 • Bezpieczna szkoła czyli jaka? Fizyczne standardy bezpieczeństwa i zapewnienie dostępności.
 • Bezpieczne relacje wśród pracowników czyli o etyce, odpowiedzialności i mobbingu.
 • Bezpieczne relacje: dorosły – wychowanek/ uczeń – zgodnie ze standardami ochrony małoletnich.
 • Działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa psychicznego uczniów i wychowanków– główne kierunki i zasady.
 • Działania interwencyjne – kto, kiedy, w jakich okolicznościach. Podstawowe procedury.
 • Kiedy zagrożenie płynie z Internetu – o cyberprzemocy i niezbędnych działaniach.
 • Czy atak terrorystyczny może nam się zdarzyć – jak się przygotować na sytuacje nadzwyczajne.
 • Kryzysy i media jako element zagrożenia wizerunku bezpiecznej placówki.
 • Jak radzić sobie z ogromem zadań czyli o delegowaniu uprawnień i działaniach zespołowych.
 • Podsumowanie – pytania i refleksje do wykładowcy.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas