Ocenianie obszarem nadzoru pedagogicznego

01-03-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy poznają podstawy prawne oceniania wewnątrzszkolnego i jego praktyczne zastosowanie,

2

poznają wpływ oceniania wewnątrzszkolnego na uczenie się uczniów,

3

uzyskają gotowe narzędzia nadzoru pedagogicznego (arkusze kontroli, arkusze obserwacji),

4

poznają różne obszary oceniania, które można poddać wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu,

5

dowiedzą się jaki ma wpływ ocenianie na jakość kształcenia,

Opis

Ocenianie w roku szkolnym 2023/2024 ma szczególne znaczenie w organizacji pracy szkoły m.in. z uwagi na uwzględnienie go w kierunkach polityki oświatowej. Kierunek ten zobowiązuje zarówno dyrektorów szkół, jak również nauczycieli do doskonalenia kompetencji w zakresie warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania. Szkolenie pozwoli dyrektorom (wicedyrektorom) na zaplanowanie właściwych, adekwatnych do potrzeb szkoły zadań, obszarów oceniania oraz wybór narzędzi niezbędnych do efektywnego nadzoru pedagogicznego. Dzięki szkoleniu osoby sprawujące nadzór pedagogiczny w szkole uzyskają wsparcie merytoryczne, które pozwoli uczestnikom na zaplanowanie oceniania w nadzorze (kontroli, wspomaganiu i obserwacji) oraz wykorzystanie zaprezentowanych narzędzi i przykładów. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane różne sposoby monitorowania pracy ucznia oraz przekazywania mu (na bieżąco) informacji o jego osiągnięciach, które stanowią motywację do dalszego działania. Omawiane narzędzia będą zawierały przykładowe uwagi i spostrzeżenia po obserwacji zajęć. Wskazane zostaną przykłady wspomagania nauczycieli w zakresie oceniania.    

Program szkolenia

 • Model oceniania wewnątrzszkolnego: konteksty praktyczne i teoretyczne. Statut szkoły a podstawy prawne oceniania.
 • Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad procesem oceniania.
 • Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły : edukacja, teoria i praktyka wychowania:
 • ocenianie bieżące, śródroczne i roczne i końcowe,
 • warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny,
 • ocena z egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego,
 • zastrzeżenia od uzyskanej rocznej oceny.
 • Narzędzia nadzoru pedagogicznego: arkusze kontroli, arkusze obserwacji. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia po kontroli i obserwacji zajęć.
 • Dokumentowanie oceniania. Dokumentacja szkoły i dokumentacja dyrektora.
 • Działania wspierające nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności oceniania wewnątrzszkolnego.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas