Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy. Katalog nowych uprawnień i obowiązków w 2023 r.

22-03-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnik zna zmiany w prawie pracy i potrafi określić ich wpływ na organizację pracy szkoły;

2

dostrzega zależności pomiędzy poziomami funkcjonowania szkoły – misją i wizją, wartościami, umiejętnościami i zachowaniami członków społeczności i podejmowanymi przez nich działaniami oraz organizacją przestrzeni (środowiska);

3

dostrzega rolę pracy zespołowej nauczycieli, jest dobrym przywódcą rady pedagogicznej, podejmuje trafne decyzje jako pracodawca, kształtuje dobre relacje społeczne,

4

prawidłowo prowadzi dokumentację szkolną, rozumie i wdraża zasady prawa administracyjnego, zmniejszając ryzyko nadmiernej formalizacji i dokumentacji,

5

podejmuje właściwe decyzje w sprawach pracowniczych, potrafi określić ryzyko wdrażanych zmian.

Opis

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół, wicedyrektorów, kierowników świetlic (zwłaszcza osób, które od niedawna pełnią funkcje kierownicze). Przewidziane podczas szkolenia treści obejmują typowe dla osób zarządzających zakładem pracy (przedszkolem, szkołą, placówką) zadania, z uwzględnieniem nowych uprawnień i obowiązków wprowadzonych dwiema nowelizacjami Kodeksu pracy w 2023 r. Omawiane treści poparte będą licznymi przykładami i praktycznymi rozwiązaniami. 

Program szkolenia

 • Wymagania formalne wobec kadry kierowniczej w oświacie.
 • Czynności pracodawcy wynikające z prawa pracy:
 • stosowanie zasad prawa pracy (w tym swoboda nawiązywania umów o pracę, równe traktowanie, ochrona dóbr pracownika); orzecznictwo sądów, nadzór Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r.
 • awans zawodowy, ocena pracy,
 • nagrody i kary, w tym kary porządkowe i dyscyplinarne,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie praktyk pedagogicznych, współpraca z organizacjami i wolontariuszami,
 • naruszenie praw pracowniczych – skutki zmian w Kodeksie pracy w 2023 r.
 • Organizacja pracy stacjonarnej i pracy zdalnej w 2023 r., z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy i ustawie Prawo oświatowe.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi (konsultacje, uzgodnienia, porozumienia, w tym praca zdalna, kontrola trzeźwości, systemy i rozkłady czasu pracy, odzież robocza i ochronna).
 • Wydawanie zarządzeń i obwieszczeń. Regulaminy określające uprawnienia i obowiązki pracowników.
 • Służba przygotowawcza i okresowa ocena pracowników samorządowych.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas