Nowe zadania dyrektora jako pracodawcy. Obrona Ojczyzny a obowiązki pracodawcy i pracownika. Nowe kwalifikacje nauczycieli – jak prawidłowo je ocenić, uwzględniając dotychczasowe zatrudnienie i prowadząc rekrutację. Nowe legitymacje służbowe nauczycieli. Ochrona sygnalistów- nowy projekt ustawy.

06-05-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Zna własne obowiązki i uprawnienia oraz uprawnienia pracownicze; udziela ich pracownikom zgodnie z prawem właściwie interpretując zmiany w różnych obsarach prawa pracy.

2

Prawidłowo ocenia wymóg kwalifikacyjny wobec nauczycieli oraz inne niezbędne wymagania wobec pracowników, w tym niekaralność, wymogi w zakresie bhp i profilaktyki zdrowotnej.

3

Właściwie interpretuje obowiązki i uprawnienia pracodawcy i prawcownika wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny.

4

Jest na bieżąco ze zmianami w prawie, które mają wpływ na styl zarządzania personelem.

Opis

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół, wicedyrektorów, kierowników świetlic (zwłaszcza osób, które od niedawna pełnią funkcje kierownicze). Przewidziane podczas szkolenia treści obejmują głównie nowe zadania wynikające z nowych i znowelizowanych ustaw, w tym z ustawy o obronie Ojczyzny. Omawiane zagadnienia ustalono w oparciu o liczne pytania i sugestie klientów, które stanowiły i nadal stanowią liczne problemy interpretacyjne wobec nowego stanu prawnego, z uwzględnieniem zmian ustaw i rozporządzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy. Szkolenie pozwoli na znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące statusu dyrektora i osoby go zastępującej a także wskaże wiele praktycznych rozwiązań dotyczących oceny kwalifikacji nauczycieli, weryfikacji ich niekaralności, prawa do nowych legitymacji pracowniczych, uprawnień w przypadku pracownika odbywającego służbę w obronie terytorialnej. Na praktycznych przykładach będą omówione obowiązki pracodawcy dotyczące zmian w przepisach o bhp, badaniach lekarskich a także w przepisach o korzystaniu przez pracowników z uprawnień związanych z niepełnosprawnością.

Program szkolenia

 • Dyrektor szkoły jako pracodawca. Pełnienie funkcji a powierzenie obowiązków. Bezprawne odwołanie dyrektora szkoły – jakie roszczenia przysługują? Dyrektor jako radny i członek związku zawodowego.
 • Kto i w jakim zakresie może zastępować dyrektora szkoły/przedszkola/placówki?
 • Nowe kwalifikacje nauczycieli – jak prawidłowo je ocenić, uwzględniając dotychczasowe zatrudnienie i prowadząc rekrutację?
 • Zaświadczenia o niekaralności pracowników i konsekwencje ich braku w aktach osobowych. Wymóg nowych standardów ochrony nieletnich.
 • Nowe legitymacje służbowe nauczycieli – zmiany w przepisach prawa.
 • Konsekwencje przeliczenia stażu pracowniczego, wliczenie okresów dotychczasowego zatrudnienia i pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Obrona Ojczyzny a obowiązki pracodawcy i pracownika:
 • obowiązki pracodawcy: zwolnienia od pracy, urlop bezpłatny, świadczenia pieniężne dla pracodawcy, ograniczenia w rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem, odprawa wypłacana pracownikowi;
 • służba w obronie terytorialnej lub aktywna rezerwa – obowiązki pracownika wobec pracodawcy.
 • Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – przepisy obowiązujące do 30 czerwca 2024 r.
 • Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – wydłużenie uprawnień dla pracowników z niepełnosprawnością.
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne: książeczka czy orzeczenie, na jakich stanowiskach pracy obowiązuje, ważność badań.
 • Nowe wymogi bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery.
 • Ochrona sygnalistów – nowy projekt ustawy.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas