Pedagog specjalny w akcji czyli zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole. SPE-cjaliści od zadań SPE-cjalnych

08-04-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy znają zakres obowiązków wynikających z zapisów prawa

2

przygotowują plan działania adekwatny do specyfiki placówki i własnych możliwości

3

dokumentują swoją pracę

Opis

To nowe stanowisko w szkołach i przedszkolach budzi wiele pytań. Co powinien pedagog specjalny robić, jakie zadania realizować, jak przygotować się do pracy i jak ją udokumentować. Czy jeśli w placówce nie ma dzieci czy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia socjalnego, praca tego specjalisty ma sens, jest potrzebna? Czym powinien się zająć? A jeśli uczniów jest zbyt wielu w przeliczeniu na niepełny wymiar etatu, jak realizować zadania, co wybrać, czym się kierować? Po kilku miesiącach od utworzenia nowego stanowiska można już określić priorytety pracy pedagoga specjalnego, ułożyć efektywny plan działania. Można również przeanalizować przykładowe wzory dokumentów, niezbędnych w pracy tego specjalisty. Aby Państwu pomoc w tych niełatwych działaniach, zapraszamy na szkolenie, które uporządkuje informacje, pomoże realizować skutecznie i zgodnie z prawem zakres obowiązków.

Program szkolenia

  • Zasady zatrudniania, kwalifikacje i niezbędne kompetencje w pracy pedagoga specjalnego.
  • Analiza zakresu obowiązków, wynikających z zapisów prawa oświatowego.
  • Rola pedagoga specjalnego w organizacji i udzielaniu pomocy dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem placówki – zadania związane z realizacją zasady dostępności.
  • Jak konstruować plan pracy?
  • Zadania pedagoga a model edukacji włączającej czyli na jakie zmiany się szykować?
  • Dokumentowanie działań – co należy a co warto dokumentować?
  • Czas na pytania, uwagi i refleksje Uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas