Świetlica szkolna bezpiecznym i przyjaznym miejscem rozwoju oraz wychowania dziecka czyli jak zaplanować, zorganizować i udokumentować pracę świetlicy aby była ona atrakcyjny i rozwijający miejscem dla uczniów. Szkolenie dla kierowników i wychowawców świetlic

04-03-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

uczestnicy: znają aktualne podstawy prawne organizacji pracy świetlicy

2

w sposób bezpieczny i efektywny organizują zajęcia w świetlicy szkolnej

3

projektują pracę i ją dokumentują, zgodnie z zapisami prawa oświatowego

Opis

Świetlica szkolna, zgodnie z zapisami prawa oświatowego, ma szereg zadań ze sfery dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W odpowiednich dokumentach planuje prace na bieżący rok z wykorzystaniem zasobów placówki, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów. A rok, który właśnie się rozpoczął jest rokiem trudnym: mamy mnóstwo negatywnych, często traumatycznych doświadczeń naszych wychowanków oraz samych nauczycieli; mamy zapotrzebowanie na działania wychowawcze, a może nawet terapeutyczne, jak nigdy dotychczas.

Jak w takich warunkach zorganizować pracę świetlicy szkolnej? Jak właściwie zaplanować przydział obowiązków kierownika czy wychowawców? Jak zorganizować pracę w sposób przede wszystkim bezpieczny, ale jednocześnie atrakcyjny i rozwijający uczniów, nie pomijając trudnych tematów?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego spróbujemy odpowiedzieć  na te i wiele innych pytań, tak aby praca świetlicy była zorganizowana zgodnie z prawem i zapewniała wszystkim bezpieczeństwo.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

- przykładową kartę zapisu do świetlicy,

- przykładową strukturę planu pracy świetlicy,

- przykładowe sprawozdanie z pracy świetlicy,

- przykładowy zakres obowiązków kierownika oraz wychowawcy świetlicy.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych.
  • Organizacja pracy świetlicy w bieżącym roku z wykorzystaniem doświadczeń okresu pandemii.
  • Cele i zadania świetlicy w statucie – analiza poprawności przykładowych zapisów.
  • Kompetencje i zadania pracowników - kierownik i wychowawca świetlicy.
  • Bezpieczeństwo zajęć świetlicowych – wyjścia, wycieczki, wypadki oraz zasady przyprowadzania i odbioru dzieci.
  • Budowanie planów pracy świetlicy na rok szkolny z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz potrzeb wychowawczych, reintegracyjnych placówki.
  • Dokumentacja pracy świetlicy – od planów pracy po sprawozdania z działalności.
  • Nowatorskie rozwiązania w pracy świetlicy czyli o innowacjach, projektach, nowoczesnych technologiach.
  • Pytania, dyskusja, refleksje.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas