Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2024 / 2025 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły / placówki oświatowej.Jak skutecznie z uwzględnieniem zmian w prawie przygotować i zatwierdzić arkusz organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2024-2025. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2024-2025 z uwzględnieniem zmian prawnych - jak opracować i zatwierdzić.

01-03-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

Opis

Program szkolenia

 • Ogólne zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły.
 • Model odwróconego harmonogramu pracy przy tworzeniu arkusza organizacyjnego.
 • Charakterystyczne cechy szkoły podstawowej/ponadpodstawowej mające wpływ na poziom wydatków i planowanie arkusza organizacji:
 • liczba uczniów w oddziale;
 • organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe;
 • organizacja praktycznej nauki zawodu w kształceniu branżowym.
 • Planowanie pracy w klasach łączonych oraz pracy w grupie międzyklasowej – różnice.
 • Ramowe plany nauczania szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - zajęcia obowiązkowe dla ucznia i zajęcia obowiązkowe dla szkoły a nieobowiązkowe dla ucznia.
 • Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły - zasady ich wykorzystania.
 • Planowanie zajęć religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej ujmowanej w arkuszu organizacyjnym.
 • Zatrudnianie pracowników z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz propozycji zmian w pragmatyce nauczycielskiej – KN.
 • Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli- zasady powierzania stanowisk oraz przydziału zajęć.
 • Jak planować zajęcia indywidualnego nauczania, zajęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zajęcia realizowane indywidualnie oraz w grupach do 5 uczniów – uczniowie objęci nauczaniem specjalnym.
 • Normy czasu pracy nauczycieli.
 • Ramowe plany nauczania – zajęcia obowiązkowe dla szkoły, zajęcia obowiązkowe dla ucznia.
 • Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej - optymalne rozwiązania.
 • Nowy tryb opiniowania arkusza organizacyjnego – wzory pism.
 • Pytania do prowadzącego.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzyprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas