Obserwacja i ocena zajęć edukacyjnych w kontekście awansu zawodowego i oceny pracy z uwzględnieniem zajęć w oddziałach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych oraz pracy specjalistów. Gotowe arkusze obserwacji zajęć

05-03-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

W wyniku udziału w zajęciach, uczestnicy znają prawo oświatowe dotyczące sytuacji, w których należy przeprowadzić i oceniać lekcje

2

potrafią wyróżnić i ocenić kluczowe elementy metodyczne każdych zajęć edukacyjnych

3

obserwują kompetencje miękkie w pracy nauczyciela i potrafią dokonać właściwej ich oceny

Opis

Pokazanie własnych umiejętności przez nauczyciela w zakresie prowadzenia poprawnej pod każdym względem lekcji to jedno z podstawowych kryteriów uzyskiwania stabilizacji zawodowej, poprzez stopnie awansu oraz pozytywną ocenę pracy. W ciągu zaledwie 45 minut należy pokazać poprawność merytoryczną i metodyczną zajęć, zaprezentować się jako nauczyciel, który jest organizatorem procesu uczenia się – skutecznego i efektywnego. To trudna sztuka, zwłaszcza jeśli do tego często dochodzi stres, negatywne emocje i brak doświadczenia. Ale jeszcze trudniejszą sztuką jest to, aby patrząc z boku zaobserwować wszelkie aspekty zajęć, dostrzec relacje nauczyciela z uczniami, jego swobodę w wykorzystaniu właściwych metod czy środków, celowość określonych elementów lekcji. To przede wszystkim zadanie dyrektora: poprowadzić właściwie proces obserwacji i oceny zajęć, uwzględniając specyfikę przedmiotu czy też szkoły i uczniów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi osoby sprawujące nadzór – dyrektora, wicedyrektora, ale też mentora przez proces obserwacji i oceny zajęć.

Program szkolenia

 • Kiedy i kto dokonuje obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
 • Specyfika zajęć w oddziałach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych oraz pracy specjalistów – istotne aspekty wymagające uwagi.
 • Elementy metodyczne zajęć edukacyjnych – ich poprawności i zasadność występowania.
 • Ocena sposobu formułowania celów lekcji i ich osiągania.
 • Środki dydaktyczne, w tym nowoczesne media – ocena efektywności i poprawności.
 • Kompetencje kluczowe jako niezbędny element każdej lekcji.
 • Budowanie motywacji uczniów i pobudzanie ich inicjatyw – ocena działań nauczyciela.
 • Ocena relacji panujących na lekcji i atmosfery zajęć.
 • Omawianie zajęć- etapy i zasady.
 • Formułowanie wniosków i zaleceń poobserwacyjnych
 • Udzielanie informacji zwrotnej, w tym informacji krytycznej.
 • Pytania, uwagi, refleksje uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas