E-doręczenia w jednostkach systemu oświaty. Nowy obowiązek od 30 grudnia 2023 r.

20-09-2024 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

Przygotowanie się do zmian w zakresie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych.

2

Uczestnik otrzyma jednoznaczne odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków, które szkoły będą musiały spełnić w zakresie elektronicznego doręczania korespondencji od dnia 30 grudnia 2023 r.

Opis

Uczestnik otrzyma jednoznaczne odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków, które szkoły będą musiały spełnić w zakresie elektronicznego  doręczania korespondencji od dnia 30 grudnia 2023 r.

Po konsultacjach z podmiotami, które miały wdrożyć system e-Doręczeń do 10 grudnia br. Minister Cyfryzacji zdecydował o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r.

Jak wyjaśniono na stronie resortu cyfryzacji, „przesunięcie terminu z 10 grudnia na 30 grudnia nastąpiło na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji publikowanego w Dzienniku Ustaw”.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000254001.pdf

Od tego dnia będą musiały:

 • mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE),
 • doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają.

Podstawą prawną działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego są:


Czym są e-Doręczenia 
e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. e-Doręczenia to nowoczesna metoda szybkiej i bezpiecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi a przedsiębiorstwami i obywatelami. 

E-doręczenia, a list polecony 
Doręczenie elektroniczne, to nowoczesna forma przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, zastępująca technicznie i formalnie list polecony, który jest oficjalnym sposobem przekazywania formalnych dokumentów w procedurze administracyjnej oraz w postępowaniu cywilnym. Podczas gdy dostarczenie listu poleconego zazwyczaj trwa około kilku dni, doręczenie elektroniczne może być natychmiastowe, umożliwiając szybką wymianę informacji. Stosowanie e-Doręczeń zapewnia elastyczność i wygodę w przesyłaniu dokumentów z dowolnego miejsca, o dowolnej porze. Wymaga jedynie dostępu do internetu i odpowiednich narzędzi elektronicznych, takich jak komputer czy smartfon. Doręczenie elektroniczne jest realizowane w ramach usług zaufania, które zapewniają ochronę tajemnicy przesyłki oraz zabezpieczają jej integralność. Nadanie przesyłki w doręczeniu elektronicznym jest potwierdzane dowodem nadania, a odebranie dowodem otrzymania. Strony korespondencji realizowanej za pomocą rejestrowanego doręczenia elektronicznego muszą zostać zidentyfikowane przez dostawcę usługi. 

E-doręczenia, a e-mail 
W przeciwieństwie do zwykłej poczty elektronicznej, rejestrowane doręczenie elektroniczne realizowane jest tylko dla zidentyfikowanych użytkowników, dzięki czemu jesteśmy pewni, kim są nadawca i odbiorca. W praktyce proces identyfikacji, czyli weryfikacji naszej tożsamości, będzie realizowany podobnie do tego, który znamy z procesów bankowych. e-Doręczenia zapewniają również poufność korespondencji − otrzymujemy informację o wszystkich podmiotach, które brały udział w doręczeniu przesyłki. Dostawcy mają obowiązek zadbać o poprawny proces doręczenia: powinni zebrać i wystawić stosowne dowody realizacji przesyłki. Dowody te są przekazywane nadawcy i odbiorcy. Najważniejsze z nich: potwierdzenie wysłania i otrzymania zawierają informacje o nadawcy i odbiorcy oraz dacie dostarczenia i odbioru przesyłki. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w ramach krajowego systemu e-Doręczeń dostawcy muszą przechowywać wszystkie dowody przez minimum 36 miesięcy. 

 Źródło : e-Doręczenia w JST - co warto wiedzieć | Serwis Samorządowy PAP

Program szkolenia

 • Omówienie podstaw prawnych.
 • Jednostka systemu oświaty jako podmiot zobowiązany do stosowania nowych przepisów- omówienie zasad obowiązujących od 30 grudnia 2023 r.
 • Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych,:
 • zakres przedmiotowy ustawy,
 • katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
 • obowiązki podmiotów publicznych.
 • Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, w tym w szczególności:
 • tryb utworzenia adresu,
 • aktywacja adresu,
 • rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • Baza adresów elektronicznych:
 • zakres przetwarzanych danych,
 • podstawa wpisu do bazy,
 • aktualizacja danych,
 • zasady wpisu do bazy.
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego:
 • czym jest PURDE- omówienie definicyjne,
 • obowiązki operatora wyznaczonego,
 • dowody wysłania i otrzymania,
 • skuteczność doręczeń,
 • Publiczna usługa hybrydowa,
 • Czym jest PUH?
 • Od kiedy realnie będzie funkcjonowała PUH?
 • Poczta Polska jako operator PUH- obowiązki,
 • zasady przekształcania korespondencji,
 • tajemnica korespondencji,
 • Odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje.
 • Zakładanie skrzynki do doręczeń elektronicznych- na przykładzie:
 • Omówienie procesu krok po kroku,
 • dokumentacja jaka musi przygotować dyrektor w związku z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych,
 • rola administratora skrzynki,
 • uprawnienia pracowników, którym udzielono dostępu do skrzynki.
 • Jak poruszać się po skrzynce do e-doręczeń:
 • logowanie,
 • tworzenie korespondencji,
 • wyszukiwanie adresatów w bazie,
 • wysyłanie korespondencji,
 • kiedy korespondencja będzie skutecznie doręczona- odpowiedź na pytanie,
 • zarządzanie skrzynką.

Wykładowca

Anna Kozimor-Cyganik

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR. Tener edukacyjny, certyfikowany coach International Associacion of Coaching Institutes (ICI), współpracownik MEN w zespole ds. podstawy programowej z 2008 roku, egzaminator OKE, nauczyciel języka polskiego w liceum. Absolwentka studiów doktoranckich oraz magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL im. Jana Pawła II ze specjalnością pedagogiczną i edytorską. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i programowania neurolingwistycznego (NLP) oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Ekspert w zakresie RODO (Ochrony danych osobowych).

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas