Regulamin pracy, porozumienia lub obwieszczenie - praktyczne rozwiązania prawne dotyczące kontroli trzeźwości i pracy zdalnej.

23-04-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Rozumienie podstawowych definicji w obszarze tworzenia regulaminu pracy lub obwieszczenia.

2

Znajomość technik prawodawczych w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych.

3

Nabycie wiedzy o tym, jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe (kontrola trzeźwości i praca zdalna).

4

Rozróżnianie kontroli trzeźwości i kontroli na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu.

5

Praktyczne umiejętności przeprowadzania kontroli trzeźwości oraz wiedzy o sposobie dokumentowania i konsekwencjach dla pracownika.

Opis

Podczas zajęć omówione zostaną propozycje zmian: m.in. kontroli trzeźwości i pracy zdalnej i ich znaczenie w organizacji pracy. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzanych zmian na etapie procesu legislacyjnego i ich dostosowanie do regulaminu pracy jednostki. Prowadzący wskaże regulacje, które wejdą w życie oraz wyjaśni, jak je szybko i sprawnie dostosować do zapisów własnych regulaminów. Omówione zostaną zasady uzgadniania regulaminu pracy lub obwieszczenia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy poznają kwestie problemowe, nowe proponowane przez rząd rozwiązania prawne dotyczące prawa pracy (kontroli trzeźwości, katalogu kar porządkowych, pracy zdalnej), co pozwoli pracodawcom ustrzec się przed poniesieniem ewentualnej odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem przepisów oraz na czas dostosować regulaminy pracy w szkole do nowych przepisów.

Program szkolenia

  • Regulaminowe źródła prawa pracy. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy.
  • Treść regulaminu pracy – część normatywna i informacyjna. Regulacje obowiązkowe (wynikające z przepisów prawa pracy) i regulacje fakultatywne (usprawniające organizację pracy szkoły).
  • Organizacja i porządek pracy w szkole.
  • Katalog praw i obowiązków pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem kontroli trzeźwości i pracy zdalnej.
  • Nowe rozporządzenie (projekt) sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.
  • Prezentacja regulaminu pracy i obwieszczenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas