Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - GMP/GHP/HACCP. Praktyczne aspekty wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w żywieniu zbiorowym zamkniętym.

26-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

27-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Kompetencje kluczowe w tworzeniu dokumentacji na różnych etapach przygotowywania zakładu żywienia zbiorowego dla celów sanitarno- epidemiologicznych.

2

Umiejętność posługiwania się nazewnictwem dotyczącym systemów bezpieczeństwa żywności.

3

Prawo a możliwości poszczególnych jednostek organizacyjnych, dostosowanie wymagań systemu do warunków technicznych i zasobów ludzkich w poszczególnych placówkach o zróżnicowanej wielkości produkcji.

4

Umiejętność prawidłowego wskazywania krytycznych punktów kontrolnych (CCP) oraz nadzór nad bieżącym prowadzeniem dokumentacji.

5

Uzyskanie kompetencji do rozróżniania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, kontrolowania wszystkich elementów im podlegających.

Opis

  Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, czyli w takich placówkach jak na przykład: przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości, domy dziecka, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria i tym podobne. HACCP to skrót od Hazard Analysis and Critical Control Point. Jest to system, który pomaga w identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykami związanymi z bezpieczeństwem żywności. System HACCP jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw produkujących, przechowujących lub dystrybuujących żywność bez względu na ich wielkość. Kurs ma na celu pomóc pracownikom odpowiedzialnym za produkcję żywności w zakładach żywienia zbiorowego rozwinąć umiejętności niezbędne do identyfikowania i zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem żywności.

Program szkolenia

  • Systemy zarzadzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia.
  • Receptury gastronomiczne jako niezbędny element budowania systemu bezpieczeństwa żywności w trakcie produkcji potraw.
  • Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym.
  • Drzewko decyzyjne jako podstawa określania miejsc w wyznaczaniu CCP.
  • Wspólne tworzenie GHP, GMP i HACCP - część warsztatowa
  • Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
  • Siedem zasad systemu HACCP.

Wykładowca

Arkadiusz Mocarski

ekspert i edukator żywieniowy, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, szkół policealnych ), trener warsztatów kulinarnych , absolwent dietetyki i psychodietetyki, mistrz w zawodzie kucharza. Doświadczenie jako szkoleniowiec zdobywał prowadząc kursy dla intendentów, warsztatów dot. otyłości wśród dzieci i dorosłych, chorób dieto zależnych (cukrzyca, osteoporoza i inne), a także jako prelegent na konferencjach naukowych i nie tylko. Interesuje się edukacją żywieniową, kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych na każdym etapie życia człowieka.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:725,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas