Interwencja kryzysowa w placówce edukacyjnej. Aspekty prawne i praktyczne działania

18-03-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnik rozpoznaje sytuacje kryzysowe i ocenia zagrożenia

2

planuje interwencję kryzysową

3

potrafi się komunikować i nawiązywać relację w kryzysie

Opis

Liczba samobójstw dokonanych oraz prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrasta lawinowo! Co w takiej i podobnych, drastycznych, trudnych emocjonalnie sytuacjach może szkoła? Może a w zasadzie powinna podjąć interwencję!

Interwencja kryzysowa jest metodą doraźnej i krótkotrwałej pomocy psychologicznej udzielanej osobom, które na skutek trudnych wydarzeń życiowych utraciły możliwość skutecznego radzenia sobie z powstałą sytuacją. Młodzi ludzie – nasi uczniowie –  są szczególnie narażeni na trudne przeżycia i najczęściej nie posiadają narzędzi do radzenia sobie z nimi, uciekając w zachowania, które wyrządzają  ogromne szkody – od zachowań niszczycielskich nakierowanych na innych poprzez narażanie siebie na utratę zdrowia i życia aż do samobójstwa.

W takich sytuacja to pedagog, pracownik szkoły, dostrzegając trudności ucznia jest pierwszą osobą, która może udzielić wsparcia i pomóc przejść przez kryzys.

Zapraszamy Państwa – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów  na szkolenie, które pozwoli nabyć niezbędne umiejętności, właściwie zaplanować działania interwencyjne, oraz udzielić pierwszego wsparcia uczniom w kryzysie.

Program szkolenia

 • Pojęcie kryzysu, reakcja w kryzysie, wydarzenia krytyczne i ich następstwa.
 • Rozpoznawanie kryzysu i jego następstw, planowanie interwencji.
 • Specyfika działań interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży.
 • Modele działań interwencyjnych.
 • Komunikacja w interwencji kryzysowej – prowadzenie wspierającej rozmowy interwencyjnej.
 • Typowe zdarzenia traumatyczne – charakterystyka objawów.
 • doświadczenie śmierci, uniknięcie śmierci,
 • zdarzenia powodujące poważne obrażenia ciała (wypadki drogowe, pobicia),
 • obserwowanie katastrof,
 • bycie świadkiem poważnych obrażeń ciała lub śmierci dzieci,
 • sytuacje, w których ofiara przestępstwa jest nam znana i jesteśmy związani z nią emocjonalnie,
 • nieudane próby ratowania ludzi,
 • sytuacje obejmujące zakładników
 • Procedury interwencyjne w różnych sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych:
 • zabójstwo/samobójstwo ucznia,
 • próba samobójcza,
 • doświadczanie przemocy w rodzinie,
 • przemoc seksualna wobec ucznia.
 • Pytania, dyskusja, refleksje uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas