Jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami sanitarnymi i wymaganiami technicznymi organizować i prowadzić kuchnie i jadalnię w szkole. Kuchnia i stołówka w szkole - jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami prowadzić kuchnie i stołówkę szkolną.

10-04-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Obowiązki szkoły z zakresu zapewnienia spożywania posiłków w szkole wynikające z prawa oświatowego.

2

Warunki i sposób otrzymania dofinansowania z programu

3

Zakres i limity dofinansowania z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4

Zasady właściwego wykorzystania środków programu tak aby stołówka spełniała wymagania niezbędne do jej bezpiecznego funkcjonowania.

5

Wymagania sanitarne oraz techniczne jakie muszą spełniać kuchnie i stołówki szkolne.

Opis

Obowiązek zapewnienia ciepłego posiłku w szkole spoczywa na dyrektorach szkół. Dyrektorzy mają też obowiązek zorganizowania jadalni w celu możliwości spożycia posiłku przez uczniów. Wszystko wskazuje, że w niedalekiej przyszłości będą musieli reaktywować kuchnie w tych szkołach które obecnie korzystają z usług żywieniowych na zewnątrz. Posiadanie jadalni i kuchni w szkole wiąże się z licznymi obowiązkami i dużą odpowiedzialnością dyrektora. Na naszym spotkaniu szczegółowo zapoznamy Państwa ze wszystkimi wymaganiami jakie muszą spełniać kuchnie i jadalnie pod względem sanitarnym i technicznym. Przedstawimy również właściwy sposób dokumentowania pracy kuchni i jadalni tak aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa żywieniowego dla uczniów i być właściwie przygotowanym na kontrole ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Program szkolenia

 • Obowiązki szkoły z zakresu zapewnienia spożywania posiłków w szkole wynikające z prawa oświatowego - zmiany prawne w tym zakresie.
 • zapisy ustawy Prawo oświatowe art. 106 i obowiązki z niego wynikające dla szkół i organów prowadzących. Zmiany w regulacjach prawnych w zakresie obowiązku zapewnienia przez szkoły posiłków uczniom - zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówe i miejsc spożywania posiłków.
 • Wymagania jakim powinny odpowiadać stołówki i kuchnie szkolne pod względem sanitarno-technicznym.
 • opracowanie i wdrożenie programu GHP i GMP;
 • wymagania techniczne wobec pomieszczeń - funkcjonalność pomieszczeń oraz stan techniczno-sanitarny i higieniczno-porządkowy kuchni i stołówki;
 • zasady postępowania z produktami spożywczymi;
 • sposób prowadzenia i higiena procesów technologicznych;
 • zaopatrzenie w wodę i przechowywanie próbek pokarmowych;
 • higiena i szkolenia personelu kuchni;
 • podstawowe dokumenty do okazania podczas kontroli sanitarnej.
 • Zadania i odpowiedzialność dyrektora w zakresie otwierania lub modernizowania starych kuchni i oddawania nowo utworzonych kuchni i jadalni do użytkowania.
 • wymagania wobec otoczenia kuchni i jadalni;
 • stan techniczny ścian, podłóg, sufitów i stolarki;
 • wentylacje i klimatyzacja w pomieszczeniach;
 • ilość i układ funkcjonalny pomieszczeń (zasada niekrzyżowania się dróg czystych i brudnych)
 • Dokumentacja niezbędna do odbioru i prowadzenia kuchni i jadalni w szkole.
 • prawo dysponowania obiektem;
 • pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu;
 • orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • badanie wody;
 • umowę na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych;
 • umowę na wywóz oleju – jeżeli będzie używany;
 • dokumentacja Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne dla Gastronomii;
 • księga HACCP;
 • projekt technologiczny;
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu;
 • szkolenia BHP (dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę);Inne, jeśli zachodzą dodatkowe przesłanki.
 • Odpowiedzialność dyrektora za prawidłową organizację i funkcjonowanie kuchni i jadalni w szkole.
 • Pytania do prowadzącego.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzyprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas