Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania placówką we wszystkich obszarach jej pracy

30-09-2024 ONLINE 09:00 - 12:00

Korzyści

1

Prawidłowa dokumentacja wewnętrzna- Regulamin Kontroli Zarządczej.

2

Prawidłowa dokumentacja - ochrona zasobów i nadzór nad powierzonym majątkiem jako standard.

3

Zapoznanie z projektem ustawy i jej zmianami, regulującej funkcjonowanie Kontroli Zarządczej.

Opis

Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają z podstawy prawnej w zakresie wyznaczania celów JST oraz jednostek podległych. Zostanie zwrócona uwaga na konieczność dostosowania dokumentacji wewnętrznej regulującej funkcjonowanie Systemu Kontroli Zarządczej - tj. Regulamin Kontroli Zarządczej oraz na zapisy jakie powinna zawierać. Omówione zostaną dobre praktyki, rola i zadania oraz odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej z wyraźnym akcentem na obszary i sytuacje w których może dochodzić do naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych- Uszczelnianie systemu i monitorowanie.


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej, jej rachunkowości i gospodarkę finansową umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem standardów Kontroli Zarządczej.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne funkcjonowania kontroli zarządczej w placówkach oświatowych.
 • Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej.
 • Standardy kontroli zarządczej:
 • Środowisko wewnętrzne - A,
 • Cele i zarządzanie ryzykiem - B,
 • Mechanizmy kontroli - C,
 • Informacja i komunikacja - D,
 • Monitorowanie i ocena - E.
 • Przykłady dokumentów związanych z kontrolą zarządczą:
 • wzór Delegowania uprawnień,
 • Regulamin kontroli zarządczej,
 • Analiza ryzyk występujących w szkole,
 • Kodeks etyki,
 • Polityka antykorupcyjna.
 • Samoocena kontroli zarządczej.
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 • Pytania do wykładowcy.

Wykładowca

Marzena Rudzewicz

edukator instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, od 24 lat związana z oświatą. Z wykształcenia polonista z I i II specjalizacji zawodowej. Autorka innowacji pedagogicznych i programów autorskich z zakresu dziennikarstwa, filmoznawstwa, kulturoznawstwa i edukacji regionalnej. Wielokrotnie nagradzana za szczególne zasługi dla oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas