Instrukcja kancelaryjna w szkole/placówce oświatowej- jak przełożyć na praktykę zagadnienia prawne dotyczące obiegu i gromadzenia dokumentów. Jak prowadzić szkolną dokumentację zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej

07-06-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

uczestnik szkolenia zna regulacje zawarte w instrukcji kancelaryjnej,

2

posługuje się jednolitym rzeczowym wykazem akt podczas pracy z dokumentacją,

3

otrzymuje wsparcie w codziennej pracy w formie analiz przypadków z praktyki szkolnej

Opis

Szkolenie przedstawia zagadnienia prawne dotyczące obiegu i gromadzenia dokumentów w szkole/placówce oświatowej. Tematyka obejmuje zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną, rejestrowanie i załatwianie spraw na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej zostanie omówione na przykładach z praktyki szkolnej.

Program szkolenia

  • Aktualna struktura i stosowanie instrukcji kancelaryjnej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
  • Posługiwanie się instrukcją kancelaryjną w praktyce szkolnej.
  • Konstrukcja i zawartość jednolitego rzeczowego wykazu akt. Zasady stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt podczas pracy z dokumentacją szkolną. Przykłady oznaczenia dokumentów i spraw z praktyki szkolnej.
  • Przedstawione zostaną etapy obiegu dokumentów przyjmowanych lub tworzonych obejmujące załatwianie spraw. Omówione zostanie postępowanie uwzględniające instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt, zasady załatwiania spraw oraz przechowywania dokumentów.
  • Prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa oraz propozycje rejestrów tworzonych w celu usprawnienia pracy. Rejestry i ewidencje prowadzone w zakresie nauczania, bezpieczeństwa, spraw administracyjnych, kadrowych itp.. Przykłady wzorów konstrukcji rejestrów i ewidencji.
  • Instrukcja kancelaryjna a postępowanie z dokumentami w przypadku przekazania stanowiska osobie przejmującej zarządzanie lub przy likwidacji szkoły/placówki. Wzory pism i protokołów zdawczo-odbiorczych.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas