Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty - kiedy i na jakich warunkach ich udzielać i jak je dokumentować.

19-04-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zasad przyznawania i udzielania urlopu wypoczynkowego oraz innych urlopów pracowniczych,

2

po ukończeniu szkolenia nabędziesz praktyczne umiejętności dotyczące naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego, właściwego ewidencjonowania w dokumentacji urlopowej oraz poprawnego naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

3

każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały z różnymi przykładami praktycznymi, wzory wniosków, planów, umów i porozumień w sprawie urlopu szkoleniowego,

4

opracowane na potrzeby szkolenia przykłady korespondencji pomiędzy pracownikiem kadr a pracodawcą pozwolą na rzetelną kontrolę wewnętrzną urlopów oraz na prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

Opis

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół oraz osób, które prowadzą dokumentację pracowniczą. Różnorodność uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy powoduje, że uprawnienia te wymagają szczególnej oceny w zakresie prawnym a także omówienia zasad korzystania z nich i dokumentowania. Szkolenie uwzględnia zasady obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Uczestnicy, na praktycznych przykładach, nabędą umiejętność m.in. proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ustalania stażu pracy z okresów nietypowych. Szkolenie uwzględnia obowiązujące zasady dokumentowania (w tym elektroniczne) urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, zdrowotnych, szkoleniowych, opiekuńczych, okolicznościowych a także innych zwolnień od pracy, w tym uprawnień rodzicielskich. Omówione zostaną na przykładach zasady tworzenia planu urlopów wypoczynkowych, kontrola korzystania z uprawnień oraz ich dokumentowania, w tym wypłacania wynagrodzenia za dni różnych urlopów.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego oraz innych urlopów dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
  • Urlop dodatkowy i uzupełniający oraz urlop na żądanie.
  • Plan urlopów wypoczynkowych oraz ewidencjonowanie wszystkich urlopów pracowniczych.
  • Urlop bezpłatny a urlop opiekuńczy - jego cechy i wpływ na inne urlopy pracownicze.
  • Urlopy szkoleniowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Umowy i porozumienia pomiędzy stronami stosunku pracy. Wewnętrzna polityka szkoleniowa.
  • Urlop zdrowotny dla nauczycieli - praca w podstawowym i dodatkowym miejscu zatrudnienia a prawo do urlopu. Zasady korzystania i wpływ na inne uprawnienia, w tym na awans zawodowy i ocenę pracy, na urlop wypoczynkowy.
  • Zwolnienia od pracy: sprawy osobiste i urzędowe, siła wyższa. Zasady udzielania i wynagrodzenie.
  • Uprawnienia rodzicielskie - standardy, priorytety i ogólne zasady polityki prorodzinnej w zakładzie pracy.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas