Godziny ponadwymiarowe nauczycieli . Zasady przyznawania, dokumentowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych. Szkolenie dla pracodawców placówek oświatowych oraz specjalistów ds. kadr i płac z zakresu prawidłowego ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych

16-05-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

rozumienie zasad prawa pracy, w tym zasady godziwego wynagrodzenia za pracę oraz odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie tej zasady,

2

zna normy prawne i potrafi je wykorzystać na przykładzie regulaminu wynagradzania,

3

prawidłowo nalicza godziny ponadwymiarowe i dokumentowanie je

Opis

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców szkół i placówek oświatowych oraz specjalistów ds. kadr i płac do prawidłowego ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności ustalania prawa do godzin ponadwymiarowych oraz sposobu ich rozliczania. Podczas szkolenia zostaną omówione na przykładach różne, typowe dla szkół i przedszkoli, przypadki, w których nauczyciele nabywają lub tracą prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Program szkolenia

 • Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę:
 • obowiązki pracodawcy,
 • orzecznictwo sądów,
 • źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli,
 • zastępstwa doraźne a godziny ponadwymiarowe.
 • Wynagrodzenie za przestój:
 • pojęcie przestoju w prawie pracy,
 • składniki wynagrodzenia wypłacane za czas przestoju.
 • Dni wolne od pracy a prawo do godzin ponadwymiarowych:
 • dni wolne od zajęć lekcyjnych a prawo do godzin ponadwymiarowych,
 • dni wolne od pracy,
 • nauczanie indywidualne, zajęcia zrealizowane i niezrealizowane,
 • urlop szkoleniowy i urlop wypoczynkowy,
 • opieka na dziecko,
 • planowane w prawie pracy dni wolne z powodu działania siły wyższej,
 • niezdolność do pracy.
 • Prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz sposób rozliczenia tych godzin. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz kadry kierowniczej:
 • godziny ponadwymiarowe a uśrednione pensum,
 • limity godzin ponadwymiarowych,
 • zgoda na godziny ponadwymiarowe,
 • dwie umowy o pracę o godziny ponadwymiarowe.
 • Dokumentowanie godzin ponadwymiarowych:
 • regulamin wynagradzania nauczycieli a regulamin pracy,
 • praca zdalna i sposób jej dokumentowania,
 • dokumentacja pracownicza,
 • odpowiedzialność finansowa,
 • roszczenia pracownika.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas