Zasady prowadzenia akt osobowych oraz elektronizacja akt osobowych w placówkach oświatowych

10-06-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,po zmianie Kodeksu pracy.

2

Dostrzeganie potrzeb wdrażania różnych nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących rozwojowi w zarządzaniu kadrami.

3

Poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, wynikających ze zmian w prawie pracy, w szczególności dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy).

Opis

Zatrudnianie pracowników w każdej jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego wymaga gromadzenia niezbędnych dokumentów. Na pracodawcach ciąży nie tylko obowiązek prowadzenia, ale także przechowywania i archiwizowania dokumentacji osobowej i płacowej. Różne warunki i możliwości pracodawców coraz częściej skłaniają do prowadzenia akt osobowych w wersji elektronicznej. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych, w tym układ akt, poszczególne części A, B, C, D, zakres gromadzonej dokumentacji. Wskazane zostaną zasadny poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem, wydawania na żądanie pracownika kopii dokumentów a także wydawania ich odpisów i zaświadczeń na ich podstawie. 

Program szkolenia

  • Obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych.
  • Elektronizacja akt osobowych – nowe rozwiązanie przewidziane w przepisach prawa pracy.
  • Ewidencja czasu pracy - nowe wnioski oraz nowe zasady ewidencjonowania urlopu opiekuńczego, zwolnienia od z powodu siły wyższej, elastyczna organizacja czasu pracy.
  • Układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów.
  • Układ akt, zasady numerowania, oryginały i kopie dokumentów.
  • Układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas