Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

09-05-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy:

2

znają podstawowe zapisy prawne regulujące dokumentowanie PPP

3

dokumentują swoje działania, zgodnie z przepisami prawa,

4

porządkują i uzupełniają dokumentację obowiązującą w placówce.

Opis

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niewiele zmieniającym kształcie realizujemy już od kilku lat. Zatem teoretycznie wszyscy nauczyciele i specjaliści doskonale wiedzą, jak sobie radzić z różnorodnymi wyzwaniami i realizacją wsparcia uczniów. Niemniej jednak czas edukacji zdalnej, związane z tym wyzwania oraz różnorodność sytuacji naszych wychowanków powodują, iż często mamy mnóstwo pytań, wątpliwości i uwag. Szczególnie największy problem dotyczy obowiązku dokumentowania podjętych i zrealizowanych działań, tak aby dokumentacja oddawała nasze zaangażowanie, osiągnięte cele i postępy uczniów a jednocześnie była zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Program szkolenia

 • 1) Obowiązek dokonywania rozpoznania ucznia i jego środowiska.
 • a. czym jest rozpoznanie,
 • b. rozpoznanie a diagnoza pedagogiczna,
 • c. przykładowe wzory dokumentujące rozpoznanie i diagnozę.
 • 2) Obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości ucznia – jak je dokumentować w stosunku do uczniów posiadających:
 • a. opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • 3) Dokumentowanie wsparcia w stosunku do uczniów, u których nauczyciele rozpoznali specjalne potrzeby edukacyjne (bez opinii i orzeczeń).
 • 4) Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – przykładowe wzory.
 • 5) Ewaluacja bieżąca, końcowa i odroczona „ipetów” – w jaki sposób, jakimi narzędziami.
 • 6) Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – z jakich wzorów warto korzystać w praktyce.
 • 7) Dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzienniki specjalistów.
 • 8) Dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne – co trzeba, a co warto dokumentować.
 • 9) Indywidualna teczka ucznia badań i czynności uzupełniających.
 • 10) Wzory innych pism i dokumentów – kontakty z rodzicami, poradniami i innymi instytucjami.
 • 11) Pytania, dyskusja, refleksje uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas