Nowości w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora związane z nową ścieżką awansu zawodowego.

23-04-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników przepisami.

2

Przedstawienie nowych kryteriów oceny.

3

Omówienie powiązań pomiędzy awansem zawodowym i ocena nauczycieli.

4

Przypomnienie procedury dokonywania oceny.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i nauczycieli. Za zadanie postawiliśmy sobie zebranie w jednym bloku najistotniejszych zmian z zakresu dokonywania nowej oceny pracy nauczycieli i dyrektorów. Szczególną uwagę zwrócimy na nowe, określone na poziomie rozporządzenia kryteria oceny i wzajemne relacje pomiędzy oceną nauczyciela i awansem zawodowym. 


Uczestnicy szkolenia otrzymają w trakcie spotkania wzory dokumentów :

 • regulaminu oceny pracy,
 • karty oceny pracy,
 • wniosku nauczyciela o ocenę
 • pisma do mentora rady rodziców i doradcy metodycznego,
 • pisma w sprawie przekazania informacji o kryteriach przez dyrektora i nauczyciela, zawiadomienie dyrektora o wszczęciu procedury dokonania oceny

Program szkolenia

 • Ocena pracy nauczyciela i ocena pracy dyrektora szkoły w prawie i praktyce.
 • Zadania dyrektora jako dokonującego oceny i ocenianego.
 • Terminy obowiązujące przy ocenie pracy.
 • Powiązanie oceny pracy z nowym awansem zawodowym nauczycieli.
 • Kiedy dyrektor placówki oświatowej będzie musiał obligatoryjnie dokonać oceny pracy nauczyciela?
 • Nowe kryteria oceny uregulowane na poziomie rozporządzenia.
 • Omówienie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych branych pod uwagę przy ocenie nauczycieli.
 • Nowe kryteria oceny pracy dyrektora uregulowane w rozporządzeniu- omówienie.
 • Nowa, procentowa ocena nauczyciela.
 • Karta oceny pracy – elementy obligatoryjne.
 • Odwołanie od oceny pracy - terminy, zadania dyrektora, dokumentacja.
 • Jak dyrektor może odwołać się od oceny?
 • Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy.
 • Jak długo ważna jest ocena pracy?

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym oświatowego i samorządowego oraz administracyjnego. Biegle porusza się w prawie pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty oraz autorka komentarzy eksperckich z zakresu prawa cywilnego, oświatowego, administracyjnego, samorządowego oraz prawa pracy. Doświadczony szkoleniowiec i praktyk, zarówno w obszarze oświaty publicznej, jak i niepublicznej.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas