Prawo zamówień publicznych w pigułce- praktyczne wskazówki, najczęściej popełniane błędy czyli ABC zamówień publicznych. Zamówienia publiczne - wybrane zagadnienia i nowe zadania

27-09-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie słuchaczy z nowa ustawą PZP.

2

Nabycie wiedzy w zakresie specyfiki udzielania zamówien publicznych.

3

Zdobycie nowych kwalifikacji cenionych przez pracodawców.

Opis

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad udzielania zamówień publicznych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Program szkolenia przygotowany jest głównie z myślą o osobach, których celem jest zapoznanie się z zasadami przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W sposób prosty i zrozumiały przedstawione zostaną podstawowe instytucje prawa zamówień publicznych. Szkolenie adresowane również do tych osób, które chcą sobie przypomnieć i ugruntować swoją wiedze w zakresie udzielania zamówień.   

Program szkolenia

 • Obowiązujące zasady w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • zasada pisemności,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada przejrzystości wydatków publicznych.
 • Przygotowanie do udzielenia zamówienia publicznego
 • planowanie zamówień a szacowanie zamówień w odniesieniu do jednostek systemu oświaty.
 • szacowanie wartości zamówienia (dostawy, usługi, remonty).
 • Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł.
 • zakres merytoryczny wewnętrznego regulaminu udzielania.
 • przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł:
 • Zamówienia publiczne według ustawy Pzp w procedurze „krajowej” o wartości niższej niż progi unijne.
 • oświadczenie wstępne wykonawcy (forma, treść, reguły składania, podpisy),
 • podmiotowe środki dowodowe – co to takiego?
 • oferta (treść i forma
 • Umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia
 • elementy obligatoryjne umów,
 • klauzule abuzywne (niedozwolone).
 • Zamówienia publiczne praktyce szkolnej:
 • żywienie w placówce oświatowej-(omówienie zasad (stołówka, catering, ajent);
 • zakup artykułów spożywczych;
 • zakup mebli i wyposażenia;
 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • realizacja projektów w kontekście zamówień publicznych.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym oświatowego i samorządowego oraz administracyjnego. Biegle porusza się w prawie pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty oraz autorka komentarzy eksperckich z zakresu prawa cywilnego, oświatowego, administracyjnego, samorządowego oraz prawa pracy. Doświadczony szkoleniowiec i praktyk, zarówno w obszarze oświaty publicznej, jak i niepublicznej.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas