Ocena pracy nauczyciela - jak jej dokonać, uwzględniając kryteria i procedurę administracyjną.

20-05-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Dowiesz się, jak uzyskać ocenę pracy.

2

Poznasz akty prawne i obowiązujące terminy.

3

Poznasz akty prawne i obowiązujące terminy.

4

Dostaniesz odpowiedź na każde zadane pytanie.

5

Zminimalizujesz stres.

Opis

Każdy nauczyciel podlega ocenie pracy na zasadach określonych ustawą Karta Nauczyciela z zastosowaniem kryteriów oceny określonych w akcie wykonawczym. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zarówno regulacje prawne, jak i zastosowanie ich w praktyce. Podane zostaną przykładowe uzasadnienia oceny z uwzględnieniem obowiązujących kryteriów. Prowadzący szczegółowo omówi sposób i tryb dokonywania ocen pracy na każdym etapie zatrudnienia. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki, jak sporządzić dokumentację związaną z oceną pracy, w tym jak prawidłowo sporządzić uzasadnienie zawarte w karcie oceny.

Program szkolenia

 • Ocena pracy nauczycieli w ujęciu prawnym.
 • Rozpoczęcie procesu oceny pracy nauczyciela:
 • podmioty uprawnione do inicjowania procesu oceny pracy nauczyciela,
 • powiadomienie o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy przez dyrektora,
 • wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy.
 • Terminy dokonywania oceny pracy. Zastosowanie prawa administracyjnego w procesie dokonywania oceny pracy.
 • Podmioty uprawnione do opiniowania oceny pracy.
 • Kryteria oceny pracy i sposoby ich spełnienia:
 • kryteria obowiązkowe,
 • kryteria dodatkowe.
 • Ocena pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu i ocena pracy nauczyciela mianowanego.
 • Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy. Udział związków zawodowych. Możliwość wniesienia zastrzeżeń.
 • Karta oceny pracy. Sposób jej doręczenia.
 • Tryb odwoławczy od oceny pracy.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas