Podsumowanie roku szkolnego 2023 - 2024 w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli. Wyniki i wnioski z nadzoru oraz analiza efektów działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej przedszkola.

27-05-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzorem pedagogicznym.

2

Potrafią przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru, programów realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

3

Potrafią sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola.

Opis

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2023/2024, to czas na dokonanie przez dyrektora i nauczycieli analizy i oceny stopnia realizacji planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, ustalenia rekomendacji do pracy w roku przyszłym. To jednocześnie czas podsumowania działalności przedszkola we wszystkich innych obszarach jego funkcjonowania. Podsumowanie to powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa oświatowego, ale przede wszystkim powinno przebiec w sposób uporządkowany. Zaproponujemy Państwu sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, z uwzględnieniem szczególnych zadań, które postawiła przed placówkami rzeczywistość. 

Program szkolenia

 • Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/24, wynikające z przepisów prawa oświatowego - co trzeba, a co można i warto dokumentować.
 • Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej:
 • określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa
 • określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • wynikających z przepisów dotyczących kształcenia dzieci innej narodowości
 • Analiza efektów działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola w postaci osiągnięć dzieci - przykładowe narzędzia do monitorowania i oceny osiągnięć dzieci, w tym dzieci cudzoziemskich.
 • Ocena efektywności kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
 • w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy:
 • przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,
 • modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • dokumentowanie efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • sprawozdania z pracy specjalistów.
 • Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – ustalenie sposobu ich wykorzystania w formie uchwały rady pedagogicznej - w obszarach:
 • kontroli
 • wspomagania nauczycieli
 • Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie:
 • realizacji planu pracy przedszkola,
 • realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny,
 • pracy zespołów zadaniowych,
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy z organami nadrzędnymi.

Wykładowca

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, absolwentka studiów pedagogicznych na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczony praktyk z ponad 30-letnim stażem pracy jako nauczyciel i dyrektor przedszkola oraz naczelnik wydziału ds. edukacji. Specjalistka w zakresie stosowania prawa oświatowego, zarządzania szkołami i placówkami, finansowania oświaty publicznej i niepublicznej oraz współpracy dyrektorów z organami samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas