Świadczenia pieniężne i świadczenia rzeczowe w zatrudnieniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole.

28-05-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnik dowie się jak określać różne świadczenia finansowe i rzeczowe w warunkach zatrudnienia pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tym zakresie w 2024 r.

2

Uczestnik pozna rozwiązania praktyczne uwzględniające przykłady do wykorzystania ich w tworzeniu regulaminów wynagradzania i zfśs.

3

Uczestnik dowie się jak ustalić wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżek.

4

Uczestnik nabędzie umiejętność planowania zarówno wydatków, jak również innych świadczeń, z których korzystają pracownicy.

Opis

Szkolenie uwzględnia różne aspekty prawne i rozwiązania praktyczne, na przykładzie oświaty, obejmujące obszar świadczeń finansowych i rzezcowych przyznawanych pracownikom szkoły. Omawiane zagadnienia pozwolą na ustalenie tych świadczeń w ramach przejrzystych warunków zatrudnienia, na ocenę poprawności regulaminów uwzględniających te świadczenia, w tym regulaminu wynagradzania, regulaminu zfśs, czy innych regulaminów np. określających zasady korzystania z pomocy zdrowotnej. Prezentowane obszary tematyczne uwzględniają obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika w zakresie swiadczeń w ramach doskonalenia zawodowego, czy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia

  • Rodzaje świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych elementem przejrzystych warunków zatrudnienia.
  • Wynagrodzenia przysługujące nauczycielom i sposób ich ustalania z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli. Wyrównanie wynagrodzenia za okres objęty zmianą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zestawienie zmian.
  • Składniki wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych – jak je ustalać i jak określić je w regulaminie wynagradzania (składniki obowiązkowe i fakultatywne, w tym dodatki, premie).
  • Świadczenia dla kształcących się nauczycieli. Planowanie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  • Zmiany w świadczeniach socjalnych w 2024 r. Regulamin świadczeń i planowanie wydatków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia pieniężne i rzeczowe.
  • Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.
  • Świadczenia związane z BHP na stanowiskach na różnych stanowiskach pracy w oświacie.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas