Jak prawidłowo przygotować PRZEDSZKOLE do nowego roku szkolnego 2024 / 2025 zgodnie z aktualnymi wymogami i stanem prawnym - plan nadzoru oraz innych działań dyrektora i nauczycieli.

21-08-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnicy posiadają aktualną wiedzę w zakresie przepisów prawa oświatowego, kierunków polityki oświatowej i wymagań względem wychowania przedszkolnego.

2

Potrafią zweryfikować przygotowanie przedszkola do nowego roku szkolnego we wszystkich obszarach.

3

Potrafią wybrać lub opracować przydatne narzędzia do dokumentowania i monitorowania realizacji zadań.

4

Potrafią sporządzić przejrzysty i odpowiadający potrzebom plan pracy przedszkola i plan nadzoru.

Opis

Warto już w sierpniu zastanowić się, jaki będzie kolejny rok i jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie naszego przedszkola. Dyrektor musi zadbać o właściwy stan bazy materialnej przedszkola, jego prawidłową organizację, zapewnienie wykwalifikowanej kadry, zgodne z przepisami i potrzebami zaplanowanie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, zaplanowanie nadzoru pedagogicznego i wielu innych rzeczy. W szeregu spraw dyrektor może i powinien współpracować z radą pedagogiczną, wykorzystując jej kompetencje i potencjał. Szkolenie będzie dla dyrektorów drogowskazem prowadzącym przez te wyzwania i pomoże im w sprawnym wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków. Pomocne będą z pewnością zaproponowane wzory dokumentów, w tym plan pracy przedszkola i plan nadzoru pedagogicznego. 

Program szkolenia

 • Analiza zmian w prawie oświatowym i w innych przepisach obowiązujących w roku szkolnym 2024/25 - w zakresie dotyczącym przedszkoli, w tym:
 • kierunki polityki oświatowej państwa
 • priorytety zewnętrznego nadzoru pedagogicznego
 • wymagania wobec przedszkoli
 • Ocena stopnia przygotowania przedszkola do roku szkolnego 2024/25 - organizacja pracy, stan bazy i wyposażenia oraz zasoby kadrowe - niezbędne regulacje wewnętrzne w tym zakresie:
 • przegląd placówki pod względem bezpieczeństwa i higieny
 • niezbędne regulaminy i procedury
 • ustalenie organizacji pracy przedszkola w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki - zadania rady pedagogicznej
 • przydział nauczycielom zadań zgodnie z kwalifikacjami - szczegółowe zakresy obowiązków
 • Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola - ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli i specjalistów - przykładowe narzędzia:
 • dokumentowanie przebiegu nauczania - zasady prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego
 • dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej efektów
 • dokumentowanie organizacji i efektywności kształcenia specjalnego
 • dokumentowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Roczny plan pracy, jako dokument wyznaczający sposób realizacji priorytetowych działań, odpowiadających na potrzeby środowiska i zgodnych z wymaganiami wobec przedszkola:
 • podstawy opracowania rocznego planu pracy
 • ustalenie zadań priorytetowych na nowy rok szkolny - sposoby ich realizacji, dokumentowanie, osoby odpowiedzialne, terminy
 • kalendarz ważnych wydarzeń przedszkolnych
 • współpraca z rodzicami
 • współpraca ze środowiskiem
 • Ustalenie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora, jako narzędzia gwarantującego wysoką jakość pracy przedszkola:
 • zakres kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli
 • organizacja wspomagania nauczycieli, zgodnie z ich potrzebami
 • wybór obszarów pracy przedszkola, które będą poddane monitorowaniu
 • Współpraca dyrektora i rady pedagogicznej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami - w celu pełnej realizacji zadań przedszkola w roku szkolnym 2023/24:
 • powołanie zespołów zadaniowych nauczycieli - określenie sposobu dokumentowania ich działań
 • delegowanie zadań i dbałość o dobrą komunikację

Wykładowca

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, absolwentka studiów pedagogicznych na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczony praktyk z ponad 30-letnim stażem pracy jako nauczyciel i dyrektor przedszkola oraz naczelnik wydziału ds. edukacji. Specjalistka w zakresie stosowania prawa oświatowego, zarządzania szkołami i placówkami, finansowania oświaty publicznej i niepublicznej oraz współpracy dyrektorów z organami samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas