Druki szkolne, e-legitymacje i dokumenty publiczne, elektroniczne i wypełniane ręcznie w organizacji pracy sekretariatu.

03-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnik zna rodzaje druków szkolnych i prawidłowo je wypełnia i ewidencjonuje.

2

Uczestnik zna zasady wydawania e-legitymacji i mLegitymacji.

3

Uczestnik potrafi dokonać wyboru odpowiednich poddruków dla potrzeb wydania duplikatu świadectwa.

4

Uczestnik rozumie istotę wprowadzonych zmian i potrafi zastosować rozwiązania praktyczne.

5

Uczestnik ma wiedzę prawną stanowiącą o okresach przejściowych dla wprowadzonych zmian.

Opis

To szkolenie to zbiór praktycznych rozwiązań, pozwalających na umiejętne wykorzystanie nowych regulacji prawnych w organizacji pracy sekretariatu. Zmiany wzorów druków szkolnych: arkuszy ocen, świadectw, duplikatów, nowe zasady wydawania legitymacji szkolnych i towarzyszące tym zmianom przepisy przejściowe to ważne rozwiązania prawne zarówno dla dyrektora szkoły, jak również dla pracownika sekretariatu. Uczestnik szkolenia dowie się, jakie zmiany dotyczą odpowiednio przedszkola, szkoły i w jakim czasie należy je wprowadzić oraz czym są one spowodowane. Szczegółowo zostaną omówione rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, wzoru, zasady ich wypełniania, ewidencjonowania, wydawania duplikatów oraz sprostowania. 

Program szkolenia

  • Rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania. Teczki aktowe i rekomendowane okresy przechowywania.
  • Druki szkolne obowiązujące w przedszkolu i szkole. Ogólne informacje. Formaty i kategorie dokumentów publicznych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
  • Arkusze ocen wypełniane pismem ręcznym i w postaci elektronicznej. Zasady wydawania kopii. Indeksy szkolne.
  • Świadectwa szkolne i ich duplikaty. Właściwe poddruki duplikatów. Zasady wydawania, opłaty i ewidencje dokumentów publicznych.
  • Zaświadczenia o przebiegu nauczania, zaświadczenie o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa. Suplementy. Odpisy.
  • Legitymacje szkolne i przedszkolne, e-legitymacje i mLegitymacje. Blankiety, dane i hologramy.
  • Sprostowania i zmiana danych osobowych. Niszczenie nieważnych dokumentów.

Wykładowca

Anna Kozimor-Cyganik

trener edukacyjny, certyfikowany coach International Associacion of Coaching Institutes (ICI), współpracownik MEN w zespole ds. podstawy programowej z 2008 roku, egzaminator OKE, nauczyciel języka polskiego w liceum. Absolwentka studiów doktoranckich oraz magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL im. Jana Pawła II ze specjalnością pedagogiczną i edytorską. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i programowania neurolingwistycznego (NLP) oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Ekspert w zakresie RODO (Ochrony danych osobowych).

Dodatkowe informacje

link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas