Nowe standardy protokołowania zebrań - jak dokumentować kompetencje rady pedagogicznej w oparciu o regulamin. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej z wykorzystaniem różnych form

23-09-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia zna zasady tworzenia protokołu i księgi protokołów.

2

Potrafi zaproponować własne rozwiązania tworzenia protokołów przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

3

Potrafi opracować regulamin rady pedagogicznej.

4

Tworzy uchwały w oparciu o techniki prawodawcze.

Opis

Jedną z kompetencji rady pedagogicznej jest ustalenie standardów protokołowania zebrań i zapisania ich w regulaminie. Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko będą mogli uporządkować swoją wiedzę z zakresu kompetencji rady pedagogicznej, ale otrzymają również przykłady wielu uchwał, opinii oraz regulamin rady pedagogicznej określający standardy protokołowania odpowiadające potrzebom szkoły oraz uwzględniające obowiązujące rozwiązania prawne. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć protokoły i księgi protokołów, jak je archiwizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły, uwzględniając potrzeby tworzenia protokołów zarówno w postaci papierowej sporządzonych na kompyterze oraz wpisywanych do księgi odręcznie.   

Program szkolenia

 • Regulamin rady pedagogicznej podstawowym dokumentem pracy rady i pracy z radą.
 • Kompetencje rady pedagogicznej: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie.
 • Standardy pracy z radą pedagogiczną:
 • tryb zwoływania zebrań,
 • zadania protokolanta i przewodniczącego,
 • kultura prowadzenia zebrań, przebieg głosowania i tryb wnoszenia sprostowań.
 • Znaczenie techniki prawodawczej w tworzeniu uchwał. Przedmiot uchwały i powierzenie jej wykonania.
 • Jawność informacji zawartych w uchwałach i protokołach a tajemnica rady pedagogicznej.
 • Doskonalenie kompetencji cyfrowych jako jedno z zadań nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w pracy z radą pedagogiczną:
 • protokół sporządzony na komputerze w wersji papierowej, księga protokołów, ochrona informacji przetwarzanych dla potrzeb dokumentowania pracy rady,
 • przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie protokołów.
 • Protokoły pisane odręcznie - przywiązanie do tradycji czy czas na zmiany.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas