Profesjonalny kierownik gospodarczy - kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych. Prowadzenie dokumentacji oraz odpowiedzialność pracowników administracji za bezpieczeństwo, sprawność techniczno- eksploatacyjną budynku oraz majątek placówki, w tym inwentaryzację, planowanie i realizację zakupów

24-09-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się:

2

w jaki sposób prowadzić dokumentację;

3

jak zaprojektować budżet placówki i przeprowadzić inwentaryzację;

4

zapoznani zostaną z podstawową wiedza dotyczącą ZFŚS.

Opis

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników gospodarczych, dyrektorów oraz pracowników administracji szkół/placówek oświatowych

Program szkolenia

  • Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania szkołą lub placówką.
  • Obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły lub placówki.
  • Zwiększenie odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
  • Sprawowanie nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi.
  • Projektowanie budżetu szkoły lub placówki, realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora.
  • Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji z tym związanej w świetle obowiązujących przepisów.
  • Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; regulacje prawne .
  • Zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
  • Ochrona zdrowia pracowników oraz przepisy bhp obowiązujące w szkołach lub placówkach oświatowych.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas