Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola- podstawy prawne, gotowe rozwiązania oraz procedury formalne wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolne w kontekście nowelizacji przepisów, w tym zmiany w zadaniach i pracach domowych. Co trzeba koniecznie zmienić w statucie placówki oświatowej w tym roku szkolnym

12-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie z podstawami prawnymi dotyczącymi uchwalenia i nowelizacji statutów.

2

Omówienie zasad formalnych dotyczących nowelizacji aktów prawnych.

3

Zapoznanie uczestników z minimalną treścią statutu wskazaną w przepisach.

4

Zadania domowe w statucie szkoły. Omówienie zmian i propozycja zapisu.

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy bezpośrednio zajmują się tworzeniem i nowelizacją statutów. 

Uczestnik nabędzie umiejętność: 
 • samodzielnej pracy z aktami prawnymi, 
 • konstrukcji zapisów statutowych. 
Omówione zostaną również procedury formalne wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego oraz konieczne zmiany w kontekście nowelizacji przepisów

Program szkolenia

 • Omówienie zakresu delegacji prawnej do określenia w statucie praw i obowiązków ucznia.
 • Statut jako wizytówka szkoły i jej pracowników.
 • Zasady techniki prawodawczej- omówienie wraz z przykładami.
 • Statut jako źródło prawa wewnątrzszkolnego.
 • Procedura nowelizacji statutu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Wskazanie zmian jakie trzeba wprowadzić w statucie w związku z nowelizacją przepisów
 • Prace i zadania domowe w statucie szkoły. Omówienie zmian i propozycja zapisu.
 • Omówienie treści minimalnej statutu szkoły i przedszkola w oparciu o zapisy art. 98 i 102 Prawa oświatowego w zakresie:
 • Celów i zadań szkoły.
 • Organów szkoły i ich kompetencji.
 • Nowej organizacji pracy szkoły.
 • Zadań nauczycieli.
 • Sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów.
 • Sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.
 • Form opieki i pomocy uczniom.
 • Organizacji biblioteki szkolnej.
 • Organizacji internatu i świetlicy.
 • Rodzajów nagród i kar dla uczniów.
 • Zasady skreślenia ucznia z listy uczniów.
 • Warunków stosowania sztandaru szkoły.
 • Godła szkoły oraz ceremoniału.
 • Organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
 • Organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 • Organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 • Przykładowe zapisy statutowe.
 • Analiza przykładowego statutu.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym oświatowego i samorządowego oraz administracyjnego. Biegle porusza się w prawie pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty oraz autorka komentarzy eksperckich z zakresu prawa cywilnego, oświatowego, administracyjnego, samorządowego oraz prawa pracy. Doświadczony szkoleniowiec i praktyk, zarówno w obszarze oświaty publicznej, jak i niepublicznej.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas