Nowości w Systemie Informacji Oświatowej wprowadzone rozporządzeniem z 23 listopada 2023 r. System Informacji Oświatowej - obowiązkowe przekazywanie danych do SIO z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oświatowym.

14-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników przepisami dotyczącymi SIO.

2

Wskazanie najczęstszych błędów.

3

Omówienie wybranych zagadnień.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i pracowników merytorycznych szkół i osób zarządzajacych jednostkami sytemu oświaty. Od podstaw omówione zostaną teoretycznie i praktycznie zasady dotyczące wprowadzania danych do SIO. 

,Po wejściu w życie nowego rozporządzenia 23 listopada 2023 r o system informacji oświatowej placówki muszą uwzględniać w zbiorze danych m.in. informacje o:

 • formach zatrudnienia nauczyciela,
 • pełnym wymiarze zajęć pedagogów – w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych,
 • czynnościach wynikających z zadań statutowych szkoły,
 • składowych wynagrodzenia nauczycieli,
 • awansie zawodowym nauczycieli (dostosowane m.in. do przepisu przejściowego o nauczycielach rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego),
 • przyczynach nieprowadzenia zajęć,
 • urlopach płatnych, bezpłatnych, dla poratowania zdrowia,
 • przysługujących świadczeniach rehabilitacyjnych

Program szkolenia

 • Zagadnienia ogólne
 • Podstawy prawne działania systemu.
 • Wnioski dostępowe.
 • Terminy przekazywania danych do SIO
 • Upoważnienia (nadawanie i cofanie).
 • Wzory upoważnień
 • Odpowiedzialność dyrektora za niewypełnianie obowiązków wprowadzania danych (brak przekazania danych i przekazanie danych nieprawdziwych).
 • Omówienie modułu „Uczeń”
 • Rejestracja i modyfikacja danych ucznia
 • Oddziały w szkole i przedszkolu
 • Nauka ucznia, obowiązek szkolny, rocznego przygotowania przedszkolnego, nauki
 • Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie
 • Omówienie modułu „Nauczyciel”
 • Wprowadzenie i modyfikacja danych nauczyciela do systemu (dane osobowe i informacje związane z zatrudnieniem).
 • Najistotniejsze obszary dotyczące wprowadzania danych (omówienie teoretyczne i praktyczne):
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • Korzystanie ze świetlicy
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Dożywianie dzieci i wydawanie posiłków
 • Dane zbiorcze dotyczące zatrudnienia
 • Praca z instrukcjami do SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych?

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym oświatowego i samorządowego oraz administracyjnego. Biegle porusza się w prawie pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty oraz autorka komentarzy eksperckich z zakresu prawa cywilnego, oświatowego, administracyjnego, samorządowego oraz prawa pracy. Doświadczony szkoleniowiec i praktyk, zarówno w obszarze oświaty publicznej, jak i niepublicznej.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas