Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole / placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

19-09-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Poznają podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych w tym zakresie.

2

Potrafią tworzyć lub aktualizować zapisy regulaminu ZFŚS i w zgodzie z min dysponować środkami funduszu.

3

Definiują osoby uprawnione do korzystania z funduszu oraz rodzaje świadczeń jakie moją być realizowane w ramach funduszu.

4

Potrafią unikać błędów jakie mogą występować w trakcie wydatkowania funduszu - potrafią właściwie interpretować zapisy prawa.

5

Znają zmiany prawne jakie wynikają ze stanu pandemii oraz te które wprowadził Polski Ład.

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS. Podczas szkolenie szczegółowo zapoznajemy uczestników z zasadami gospodarowania ZFŚS z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawnych mających wpływ na zgodne z prawem wydatkowanie środków publicznych w ramach tego funduszu. Prezentujemy również zmiany jakie wynikają obowiązującego stanu epidemicznego oraz najnowszych zmiany wynikających ze zmian prawnych oraz wprowadzenia Polskiego Ładu. Prezentujemy i udostępniamy kompletną przykładową dokumentację ZFŚS.

Program szkolenia

 • Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – podstawy prawne- najnowsze zmiany w tym zakresie
 • Odpis – jak zrobić korektę odpisu, w tym szczególne przypadki dotyczące nauczycieli oraz emerytów i rencistów.
 • Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
 • pracownicy (w tym problematyka pracowników/nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach- zakładach pracy;
 • oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci;
 • uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, nauczyciele uzupełniający etat i inne szczególne przypadki;
 • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu i inne problemy praktyczne);
 • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 • Jakie zapisy powinien zawierać Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
 • Uprawnienia związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi w ramach działalności socjalnej.
 • Funkcjonowanie komisji socjalna w szkole –placówce oświatowej.
 • Formy pomocy udzielanej w ramach ZFŚS.
 • Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS - rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Zasady i warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. fitness, pływania – problemy praktyczne)
 • Bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi np. karty podarunkowe – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku (czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe)
 • Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można z ZFŚS finansować imprezy integracyjne?).
 • „Wczasy pod gruszą” – najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu i uprawnień emerytów do "gruszki").
 • Wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci - czy i jak finansować?
 • Imprezy okolicznościowe i integracyjne – najczęstsze błędy.
 • Pożyczki mieszkaniowe - czy różnicować wysokość oprocentowania?
 • Określanie podstawy udzielenia świadczenia socjalnego.
 • badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle epidemii i nowego Polskiego Ładu.
 • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
 • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • świadczenia 500+, alimenty, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne.
 • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej.
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO po zmianie ustawy.
 • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić
 • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
 • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
 • Opodatkowanie i składki do ZUS
 • zwolnienia podatkowe
 • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?
 • Najczęściej popełniane błędy w wydatkowaniu środków z ZFŚS.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?- wysokość kar.
 • Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty? - przypadki szczególne.
 • Jak wpływa Polski Ład na funkcjonowania ZFŚS? Pułapki zmian podatkowych w kontekście świadczeń z ZFŚS.
 • Pytania do eksperta.

Wykładowca

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, absolwentka studiów pedagogicznych na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczony praktyk z ponad 30-letnim stażem pracy jako nauczyciel i dyrektor przedszkola oraz naczelnik wydziału ds. edukacji. Specjalistka w zakresie stosowania prawa oświatowego, zarządzania szkołami i placówkami, finansowania oświaty publicznej i niepublicznej oraz współpracy dyrektorów z organami samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas